Liderzy CRS2 w akcji!


6 i 7 października 29 osób z 17 szkół VII edycji Całościowego Rozwoju Szkoły na poziomie zaawansowanym spotkało się w Wildze na szkoleniu liderów grup Pomocnych Przyjaciół. 

 

Szkolenie miało służyć wsparciu liderów w roli, jaką pełnią w szkole. Cel ten realizowaliśmy dyskutując o zadaniach lidera i innych uczestników CRS2 – pozostałych członków grupy PP oraz dyrektora, poznając sposoby określania obecności strategii RUN w codziennej pracy nauczycieli. Ważnymi informacjami okazały się również sposoby na rozpoczęcie i zakończenie spotkań grupy PP oraz facylitacji dyskusji.

 

Plan warsztatów był napięty, w przeciwieństwie do jego atmosfery. Uczestnicy od razu „złapali” ze sobą dobry kontakt, a pogłębianiu relacji sprzyjała praca w ciągle zmieniających się zespołach oraz rozmowy kuluarowe.

 

W pierwszym dniu szkolenia rozmawialiśmy o tym, jakie zadania należą do lidera grupy PP, jakie do jej członków, a jakimi trzeba dzielić się ze wszystkimi nauczycielami w szkole. Była też szansa, aby pracować podobnie  jak w szkolnej grupie Pomocnych Przyjaciół, ustalając kryteria do pierwszej strategii RUN dotyczącej pracy z celami i kryteriami sukcesu w procesie uczenia się i nauczania.

 

Kolejny dzień poświęcony był przede wszystkim prowadzeniu spotkań grupy Pomocnych Przyjaciół. Czerpaliśmy przy tej okazji z doświadczeń nauczycielskich uczestników – każda lekcja ma wszak swój początek i zakończenie. Mogliśmy zastanowić się, dlaczego rozpoczęcia i podsumowania są tak ważne.

Bardzo aktywnie przebiegała także symulacja rozmów, w których ćwiczyliśmy facylitację. Każdy z uczestników miał okazję, aby sprawdzić się w stosowaniu je technik. Upiekliśmy również dwie pieczenie na jednym ogniu, bo techniki facylitacji to jedno, ale tematy, o których rozmawialiśmy przy tej sposobności były równie ważne.

 

Przed wyjazdem jednogłośnie orzekliśmy, że cele zostały zrealizowane, a spotkanie było bardzo ważne, bo rozwiało wątpliwości uczestników i naładowało ich energią do pracy w działaniu CRS2. 

Życzymy powodzenia i samych dobrych doświadczeń w spotkaniach grup Pomocnych Przyjaciół!

 

tekst: Janina Stojak, Aleksandra Cupok, Marta Żukowska