Liderzy zmiany z nowej XVI edycji CRS1


"Dyrektor – lider zmiany” – pod takim hasłem dyrektorzy nowych szkół XVI edycji działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy spotkali się 20-22 marca 2018 r. w hotelu Boss w Warszawie. Była to konferencja inaugurująca pracę w nowej edycji CRS1 - dyrektorzy naszych nowych szkół mogli się po raz pierwszy z nami i ze sobą spotkać, a także porozmawiać o swoich planach dotyczących udziału w programie. To ważne spotkanie, na którym poznajemy się i poznajemy swoje możliwości oraz oczekiwania. Jest miejsce i czas na pracę - zapoznanie się z ocenianiem kształtujacym i sposobami jego wdrażania, ale i na integrację oraz nawiązanie kontaktów. 

Spotkanie trwało trzy dni i obejmowało wykłady, pracę warsztatową, którą uświetnili prezes CEO - Jacek Strzemieczny oraz ekspertka merytoryczna SUS -  Danuta Sterna i panel dyrektorów szkół, które kończą pracę w programie CRS1. Przewagę stawowiła praca warsztatowa prowadzona w dwóch grupach – pierwszą prowadzili Jacek Strzemieczny oraz Mirosława Rokicka, drugą  – Danuta Sterna, Janusz Samarow i Małgorzata Ostrowska. Rozmawiano o roli dyrektora jako lidera szkoły, lidera przemian, także tej okejowej. Było dużo przestrzeni na podzielenie się doświadczeniem, refleksjami, obawami, pytaniami.

Atmosfera była wyjątkowa – także ze względu na obecność naszych najlepszych ekspertów merytorycznych, ale przede wszystkim z powodu zaangażowania uczestników. Na zakończenie konferencji dyrektorzy otrzymali list od asystenta swojej szkoły, otworzyli go i w gronie warsztatowym podzielili się swoimi oczekiwaniami wobec opiekuna. Wiele osób podkreślało wagę tego wsparcia i wiązało duże nadzieje z opieką trenerską. Będziemy się z całej mocy starać wyjść naprzeciw tym nadziejom i sprawić, by OK w szkołach był czynnie, ale i spokojnie wdrażany w miarę możliwości nauczycieli i uczniów.

Gotowość asystenta szkoły do wsparcia, kontakty z nowymi przyjaciółmi – dyrektorami na tym samym etapie wdrażania OK, spisane plany, gotowe prezentacje dla rady pedagogicznej, publikacje poświęcone OK oraz głowa pełna refleksji to bagaż, który zabrali ze sobą uczestnicy konferencji. Wyjechali utwierdzeni w przekonaniu, że przed nimi dużo pracy i wyzwań, ale mamy nadzieję, że zmotywowani i pełni optymizmu.

 

Życzymy naszym dyrektorom sukcesów i satysfakcji z wdrażania OK w szkole!