Na półmetku CRS1 – Całościowego Rozwoju Szkoły, etap podstawowy.


Na półmetku pierwszego etapu wdrażania oceniania kształtującego warto się spotkać, poddać refleksji to, co się zadziało i zaplanować kolejne kroki w doskonaleniu nauczania i uczenia się w swojej szkole. Tak też uczynili Dyrektorzy szkół będących w programie CRS1 Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ośrodku szkoleniowym Wilga spędzili dwa dni, poddając refleksji dotychczasową pracę szkoły nad wdrażaniem OK oraz rolę Dyrektora i Liderów w tym procesie. Podczas wykładu Danuty Sterny „Samosterowny Nauczyciel” – przyglądali się możliwościom wspierania w szkole rozproszonego przywództwa i możliwościom wspierania rozwoju liderów. Jacek Strzemieczny prowokował refleksje związane z rolą dyrektora oraz liderów we wprowadzanej zmianie. Inspirował Dyrektorów, tworzył przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.

Wspólne z ekspertką OK Danusią Sterną odpowiedzieliśmy też na wiele pytań dotyczących OK.

Praca w Grupach Pomocnych Dyrektorów pozwoliła wymienić się doświadczeniami i udzielić sobie koleżeńskiego wsparcia w trudnym dla oświaty czasie. 

Wzajemne inspiracje zaowocowały pomysłami na pracę w następnym roku szkolnym.

Zgodnie z życzeniami Dyrektorów – był też czas na swobodną rozmowę, czas dla siebie, na odpoczynek i wyciszenie przed kolejnymi wyzwaniami. A wszystko w spokojnej, leśnej scenerii Wilgi.

 

Aleksandra Mikulska i Joanna Walczak