Nabór do CRS1 przedłużony!


NABÓR DO CRS1 BĘDZIE OTWARTY OD 9 PAŹDZIERNIKA DO 27 LISTOPADA

 

O PROGRAMIE

Na poziomie podstawowym programu Całościowy Rozwój Szkoły (CRS1) szkoły poznają i wprowadzają do codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną.

Do XVI edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły, poziom podstawowy zapraszamy szkoły, które są zainteresowane zmianą kultury pracy nauczycieli poprzez poznawanie, opanowanie i wdrażanie podstawowych zasad oceniania kształtującego w nauczaniu. CRS1 zakłada współpracę dyrekcji, rady pedagogicznej oraz wybranych nauczycieli z trenerem SUS, który zapewnia wsparcie i indywidualną opiekę dostosowaną do potrzeb szkoły przez cały czas trwania programu (2 lata). 

CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ

24 miesiące (działania w programie po rekrutacji jesienią 2017 trwają od marca 2018 roku do końca lutego 2020 roku).

ELEMENTY PROGRAMU

 • indywidualna opieka trenera SUS (każdej szkole zostanie przydzielony jeden trener-opiekun na cały czas trwania programu), który będzie konsultantem dyrektora szkoły, wspierając go w doskonaleniu nauczania oraz w budowaniu kultury współpracy nauczycieli
 • 3 szkolenia dla rady pedagogicznej (na miejscu w szkole)
 • 2 szkolenia regionalne dla dwóch nauczycieli (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • 1 szkolenie regionalne dla dwóch liderów - uczestników kursu internetowego (w najbliższym dużym mieście w regionie)
 • 2 szkolenia dla dyrektora (w Warszawie i w Wildze - w ośrodku szkoleniowym CEO)
 • półtoraroczny kurs internetowy dla dwóch nauczycieli (liderów) pod opieką mentora - trenera SUS (na platformie N@i - Nauczycielskiej Akademii Internetowej)

Więcej informacji o poszczególnych częściach programu tutaj.

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja trwa od 9 października do 27 listopada 2017 roku do godz. 24.00

2. Pierwszeństwo zakwalifikowania będą miały szkoły w następującej kolejności:

 • których dyrektorzy byli lub są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty,
 • które przeszły szkolenie z OK w ramach Warsztatów SUS dla Rad Pedagogicznych,
 • które brały lub biorą udział w kursach internetowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej,
 • których dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach EFS (Ocenianie Wspierające Rozwój Uczniów),
 • pozostałe szkoły według kolejności zgłoszeń.

3. Lista zakwalifikowanych szkół będzie ogłoszona 28 listopada 2017 roku na stronie SUS - szkoły zostaną również powiadomione o wygranej rekrutacji mejlowo.

4. Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem XVI edycji programu (do pobrania na dole strony).

5. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link również na dole strony).

CENNIK

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości miejscowości oraz ilości uczniów w szkole.

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Opłata roczna *

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

1650 zł

Szkoła, w której uczy się 151-300 uczniów

2200 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2750 zł

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Opłata roczna *

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów

2200 zł

Szkoła, w której uczy się 151- 300 uczniów

2500 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów

2800 zł

 

* program trwa dwa lata, zatem uczestnik (szkoła) jest zobowiązany do wniesienia równowartości dwóch opłat rocznych.

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość zapłacenia całości opłaty za program lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).

CEO pokrywa koszty: materiałów szkoleniowych (zawsze), noclegów i wyżywienia (podczas konferencji i warsztatów wyjazdowych) oraz udziału dwóch nauczycieli w półtorarocznym kursie internetowym.  Na konferencje i warsztaty uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Koordynatorką programu jest Agata Ludwikowska. Jeśli masz pytania - napisz: agata.ludwikowska@ceo.org.pl lub zadzwoń: 22 622 00 89 wew. 220.