Nowy rok szkolny w CRS1


Szanowni!

 

Witamy Was w nowym roku szkolnym i życzymy Wam radości, satysfakcji i sukcesów w pracy z OK! Cieszymy się, że już niedługo spotkamy się przy okazji różnych działań programowych w Waszych szkołach i w regionie i będziemy mogli razem pracować nad całościowym rozwojem szkoły :)

Oto garść informacji, co w najbliższym czasie planujemy w działaniu CRS1:

 

Dla XIV edycji CRS1:

 

  • Po pierwsze: 3 września został opublikowany moduł VII w kursie internetowym "Lider OK". Miło się zobaczyć po wakacjach - zapraszamy do obejrzenia nowych zadań!
  • Po drugie: dwoje nauczycieli z każdej szkoły z XIV edycji CRS1 zapraszamy 22 września na warsztaty regionalne "Pogłębianie OK" poświęcone wymianie idei i praktyk dotyczących stosowania pracy z celami, kryteriami sukcesu oraz ocenianiem przy pomocy informacji zwrotnej. Na to szkolenie zapraszamy 2 osoby ze szkoły - nauczycieli, którzy pracują z ocenianiem kształtującym, ale nie są liderami (uczestnikami kursu internetowego Lider OK). Warsztaty odbędą się w 5 dużych miastach - w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Pamiętajcie o przysyłaniu zgłoszeń na adres mejlowy koordynatorki CRS1 (agata.ludwikowska@ceo.org.pl)!

 

Dla XV edycji CRS1:

 

  • Po pierwsze: od czerwca do połowy września trwają dwuczęściowe warsztaty "Podstawy OK" w radach pedagogicznych, prowadzone przez trenerów-opiekunów szkół, wprowadzające do systematycznej pracy nad OK. Na tych warsztatach wyłaniani są liderzy, którzy od 15 września przystąpią do nowej edycji kursu internetowego Lider OK.
  • Po drugie: 15 września startuje kurs internetowy "Lider OK", w związku z tym prosimy Dyrektorów szkół XV edycji o przesyłanie nazwisk i adresów mejlowych przyszłych liderów najpóźniej do 12 września na adres mejlowy koordynatorki CRS1.
  • Po trzecie: Liderów oraz po jednym nauczycielu z każdej szkoły z XV edycji zapraszamy 29 września na warsztaty regionalne "Wdrażanie OK dla Liderów i Nauczycieli" poświęcone doskonaleniu umiejętności planowania lekcji z wykorzystaniem poznanych narzędzi OK. Warsztaty odbędą się w 5 dużych miastach - w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. I tu także pamiętajcie o przysyłaniu zgłoszeń na adres mejlowy koordynatorki CRS1!

 

Rekrutacja szkół do XVI edycji CRS1 rozpocznie się 9 października i będzie trwała do 13 listopada. Link do formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie SUS, na stronie CEO oraz na Facebooku SUS. Serdecznie zapraszamy! W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką CRS1:

 

Agata Ludwikowska, adres mejlowy: agata.ludwikowska@ceo.org.pl, telefon: 0-22 622 00 89 wew. 220.

Do zobaczenia i usłyszenia!