Ósemka CRS2 na starcie!


W dniach 24–26 maja 2018 r. w Wildze odbyła się Konferencja Inauguracyjna działania Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie zaawansowanym – VIII edycja. Uczestniczyli w niej dyrektorzy oraz wicedyrektorzy  szkół, które w tym roku przystąpiły do tego dwuletniego przedsięwzięcia, a także gość specjalny z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Karolina Rewska. 

 
Program jest skierowany do szkół, które chcą doskonalić i rozwijać uczenia się i nauczania poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego.Szkoły  mają już doświadczenie związane z wprowadzaniem oceniania kształtującego, które nabyły w podczas udziału w programie Całościowy Rozwój Szkoły na poziomie podstawowym (CRS1). Udział w tegorocznej edycji CRS2 jest więc świadomym wyborem i konsekwencją wcześniejszych działań.

 

W pierwszym dniu uczestnicy skupili się na wymianie doświadczeń i dobrych praktykach związanych z dotychczasowym wdrażaniem oceniania kształtującego w swoich szkołach. Obok  sesji wymiany doświadczeń była przestrzeń na indywidualną refleksję, podsumowanie oraz rozmowę o trudnościach. Był to również czas formowania dyrektorskich grup współpracy, budowania zespołów, które będą mogły współpracowały przez najbliższe dwa lata.

 

 

Kolejny dzień rozpoczął się sesją na temat widocznego uczenia na lekcji i warsztatami na temat obserwacji lekcji. Punktem kulminacyjnym była część poświęcona strategiom oceniania kształtującego, którą poprowadziła Danuta Sterna – szefowa zespołu ekspertów Szkoły Uczącej Się. Dyrektorzy poznali również założenia programu i najważniejsze cele, które przedstawił Jacek Strzemieczny – lider merytoryczny Szkoły Uczącej Się, natomiast o działaniach wynikających z uczestnictwa w programie poinformowały uczestników prowadzące konferencję trenerki – Elżbieta Elmrych i Małgorzata Sulewska.

 

Trzeci dzień konferencji związany był z analizą potencjału rad pedagogicznych pod kątem współpracy nauczycieli w ramach działania. Uczestnicy „mapowali” własne rady pedagogiczne,  zastanawiając się nad możliwością współpracy nauczycieli w rozwijaniu nauczania i uczenia się w szkole. Ostatni dzień był również czasem podsumowań samej konferencji, ale i okazją do zawiązania dyrektorskich grup – „gniazd” współpracy, które będą miały szansę współpracować i wspierać się przez dwa lata. Dyrektorzy zastanawiali się także nad „pierwszym krokiem”  po powrocie do szkoły.  Dla wielu mottem stały się słowa Danuty Sterny: „PPP czyli powoli, podlewaj, pielęgnuj!”

 

Uczestnikom konferencji życzymy takiej współpracy i życzliwej atmosfery w szkołach podczas realizacji działania CRS2, jaka panowała podczas naszego spotkania.

 

tekst: Małgorzata Sulewska