Ostatnie wolne miejsca w XVII edycji CRS1.


28.11 zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do programu Całościowy Rozwój Szkoły (poziom podstawowy). Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc!

 

Program kierujemy do szkół, które chciałyby wprowadzić u siebie Ocenianie Kształtujące w ramach sprawdzonej, dwuletniej formuły odpowiednio dobranych warsztatów odbywających się po poszczególnych etapach 15-miesięcznego kursu internetowego. Każdej szkole oferujemy 5 warsztatów w szkołach oraz 2 warsztaty regionalne. Dyrektorzy szkół uczestniczą także w dwóch konferencjach ogólnopolskich i korzystają z indywidualnego wsparcia trenerów, w ramach czterech wizyt asystenckich w szkole. Jesteśmy przekonani, że stosowany przez nas program jest najskuteczniejszą formą wprowadzenia OK do szkół.

 

Do programu zapraszamy przede wszystkim szkoły, które korzystały już z innych form wsparcia CEO:

  • kurs internetowy Nauczycielskiej Akademii Internetowej (NAI),
  • szkolenia z OK w ramach Warsztatów Szkoły Uczącej Się (WSUS),
  • uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO),
  • kurs internetowy OK Zeszyt.

Przyjmujemy także zgłoszenia ze szkół, które nie korzystały z żadnej z powyższych form. Szkoły te kwalifikujemy według kolejności zgłoszeń.

 

Z dokładnym harmonogramem i regulaminem programu można zapoznać się pod adresem: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/terminy

 

Całościowy Rozwój Szkoły (poziom podstawowy) to także pierwszy krok stawiany przez szkoły, które chciałyby dołączyć do Klubu SUS i zdobyć certyfikat Szkoły Uczącej Się.

 

Rekrutację przedłużamy bezterminowo, do czasu zapełnienia miejsc. Rekrutacja odbywa się poprzed formularz zgłoszeniowy dostępny po zalogowaniu na stronie: https://spolecznosc.ceo.org.pl/register/register.xhtml

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działania: Mateùsz Titës Meyer – mateusz.meyer@ceo.org.pl bądź pod nr. telefonu 22 622 00 89 wew. 220