Podsumowanie VII edycji CRS2


13 i 14 czerwca w ośrodku szkoleniowym CEO w Wildze odbyła się konferencja podsumowująca VII edycję Całościowego Rozwoju Szkoły na poziomie zaawanasowanym.

 

W trakcie konferencji zajmowaliśmy się między innymi planowaniem dalszej drogi po zakończeniu programu.

 

Wybraliśmy 3 tematy:

a. Organizacja panelu upowszechniającego

b. OK zeszyt

c. Pogłębienie OK i wykorzystanie korzyści płynących ze stosowania OK

 

 

a. Rady dotyczące organizacji panelu upowszechniającego:

 • Korzystać z pomocy Asystenta szkoły
 • Zorganizować spotkanie społeczności szkolonej dotyczące organizacji panelu, na którym ustalić:
 • Co chcemy pokazać?
 • Kto zaprosi do siebie gości na lekcje?
 • W jakich godzinach planujemy spotkanie
 • W jakie sali odbędzie się panel?
 • Kogo zaprosimy i jakie zaproszenie wyślemy?
 • Jaki program konferencji ustalimy?
 • Kto za co będzie odpowiedzialny?
 • Jaki arkusz obserwacji lekcji zastosujemy?
 • Jakim poczęstunkiem dysponujemy?
 • Jaki sposób podsumowania konferencji zastosujemy?
 • Jaką dekorację zaplanujemy?
 • Zaprosić rodziców i władze oświatowe
 • Panel potraktować jako święto szkoły, pamiętać o docenieniach i oklaskach

 

 

b. Rady dotyczące wprowadzenia OK zeszytu:

 • Zorganizować szkolenie z OK zeszytu prowadzone prze Okejkę
 • Powołać liderów i zespoły
 • Zapisać chętnych na kurs OK zeszytu
 • Poinformować rodziców
 • Monitorować pracę = stop klatka na zebraniu RP, opinie rodziców i uczniów, prezentacje OK zeszytów w szkole
 • Zarażanie ideą przez liderów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jak pogłębiać pracę z OK?

 • Szkolenia: Podsumowanie w RP, „Po co te patyczki?” 
 • Spacery edukacyjne
 • Obserwacje koleżeńskie lekcji
 • Nagrywanie lekcji
 • Zbieranie opinii uczniów i rodziców
 • Praca w zespołach

 

 

tekst: Danuta Sterna - ekspertka merytoryczna w programie SUS