REFLEKSJE PO SZKOLENIU INAUGURACYJNYM LIDERÓW W PROGRAMIE CRS2 X EDYCJI.


REFLEKSJE PO SZKOLENIU INAUGURACYJNYM LIDERÓW W PROGRAMIE CRS2 X EDYCJI.

Ośrodek szkoleniowy „Wilga” w dniach 7-9 października 2020 roku gościł liderów z programu Całościowy Rozwój Szkoły. Tym razem, na szkolenie inauguracyjne zaproszeni zostali liderzy z X edycji programu na poziomie zaawansowanym. To był intensywny czas pełen rozmów, aktywności, refleksji i dobrych doświadczeń.

Poniżej można przeczytać, w jaki sposób osoby uczestniczące w szkoleniu podsumowały ten pobyt.

Podczas trzydniowego szkolenia zostaliśmy przygotowani do pełnienia funkcji lidera w programie CRS2. Odkryliśmy wartość pracy w grupie, swoje mocne strony, a także podjęliśmy refleksję nad tym, co wymaga rozwinięcia.

Było to  bardzo wartościowe szkolenie. Zamiast masy teorii mogłam pogłębiać i nabywać ważne kompetencje.

Spotkanie odbyło się w miłej, sympatycznej atmosferze. Szkolenie nastawione było na konkrety, rozjaśniło dużo wątpliwości i wzmocniło ludzi do podjęcia wyzwania bycia liderem.

Spotkanie angażowało. Każdy miał swoją przestrzeń (mogę mówić, ale nie muszę). Spotkanie nie daje recepty „tak będzie”, ale daje siłę napędową do działania i zmieniania sposobu prowadzenia lekcji.

Spotkanie było wypełnione pracą i efektywne. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa i zaangażowaniu wszystkich można było dopytywać i uzyskiwać konkretne porady.

Rola lidera nie polega na byciu doskonałym i wszechwiedzącym. Warto tak konstruować zadania edukacyjne, by angażowały uczniów, były rozwojowe, interdyscyplinarne – pogłębione.

Udział w spotkaniu pozwolił na teoretyczne uzupełnienie swojej roli jako lidera i praktyczne przećwiczenie swoich zadań. Naprawdę istotne i mega inspirujące są rozmowy z innymi liderami i dzielenie się doświadczeniem na które pozwalało dynamiczne prowadzenie szkolenia przez wspaniałe trenerki.

Podczas tego spotkania wzbogaciłam swój warsztat pracy o doświadczenia innych liderów. Na spotkaniu panowała miła, przyjazna atmosfera.

Wymiana doświadczeń. Inny punkt widzenia na lidera (nie oczekuje się idealnej lekcji). Spotkanie w miłej atmosferze z pozytywnymi ludźmi.

Z inauguracyjnego spotkania liderów zabieram ze sobą wiele cennych wskazówek dotyczących roli lidera, a także organizacji spotkań grupy PP. Ponadto atmosfera była ciepła, poznałam fajnych ludzi i zachwycona jestem koncertem szantowym.

Na spotkaniu poznałam pozytywnie zakręconych ludzi, zaangażowanych i otwartych na nowe wyzwanie. W takim spotkaniu powinni wziąć udział każdy nauczyciel z mojej grupy PP.

Poznałam wielu nauczycieli z różnych szkół, z różnymi doświadczeniem, różnym nastawieniem. Czuję się po szkoleniu pewniej jako lider, gdyż dowiedziałam się jak stawiać pierwsze kroki w CRS2.

Spotkanie CRS2 dało mi odpowiedź na temat funkcji i zadań lidera w procesie realizacji celów i kryteriów programu. Otrzymałam wiele cennych wskazówek bazujących na doświadczeniach i miałam możliwość przećwiczyć w praktyce (np. zadanie edukacyjne).

Rozjaśnienie roli lidera w CRS2, zadań jakie przed nim stoją. Otrzymałam bazę do działań na najbliższy czas.

Spotkanie było bardzo intensywne i pomogło mi uporządkować wiedzę na temat CRS2. Atmosfera panująca w grupie zachęca do pracy w swoich szkołach.

Usystematyzowałam wiedzę na temat zadania edukacyjnego. Uświadomiłam sobie, że pomimo trudności bardzo dobrze je, że jestem liderem, który chce wspierać swoją grupę i rozwijać się w OK.

Mam pomysły do wykorzystania w pracy z PP (dziękuję). Rozumiem (ale muszę przećwiczyć) tworzenie zadania edukacyjnego.

Dziękuję za otwartość i wspólne poszukiwanie. Wiem, że niemożliwe jest możliwe do zrobienia przy współpracy i zaangażowaniu.

Wszystkim osobom uczestniczącym dziękujemy. Wzięliście pełną odpowiedzialność za swój proces uczenia się i dzięki temu był tak bardzo efektywny, a na dodatek przyjemny! Do zobaczenia!

Mirka Rokicka i Janina Stojak