Relacja z Konferencji Inaugurującej dla Dyrektorów XI edycji CRS2


W dniach 14-16 czerwca 2021 r. rozpoczęliśmy kolejną XI już edycję pogłębionego programu Całościowego Rozwoju Szkoły. W Konferencji wzięło udział 11 dyrektorów. Pierwszy dzień poświęcony był ich poznaniu się i zawiązaniu Grup Pomocnych Dyrektorów oraz wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Jarosław Kordziński przybliżył dyrektorom czynniki, które powodują wypalenie zawodowe nauczycieli oraz ewentualne sposoby zapobiegania temu wypaleniu. Kontynuację tematu, już warsztatowo, prowadził Przemysław Kluge, który zwrócił uwagę na konkretne rozwiązania w każdej ze szkół. Dyrektorzy pracowali nad odpowiedzią na pytania, w jaki sposób można zapobiec wypaleniu zawodowemu nauczycieli i na bieżąco reagować oraz jak się przygotowywać do takich sytuacji w szkole. Uczestnicy bardzo chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Drugi dzień Konferencji poświęcony był Strategiom Oceniania Kształtującego, które przedstawiła Danuta Sterna. Następnie Mirosława Rokicka, Kierowniczka Merytoryczna programu CRS 2, zaprezentowała dyrektorom „Profil szkoły” jako sposób na zdiagnozowanie stosowania wdrożenia przez nauczycieli oceniania kształtującego. Po południu dyrektorzy uczestniczyli w warsztatach na temat kształtujących obserwacji koleżeńskich. Określali wskaźniki do obserwowanych lekcji i udzielali wspierającej informacji zwrotnej nauczycielowi. Ostatnim  punktem programu była praca  dyrektorów nad zadaniem edukacyjnym i możliwościami wykorzystania w szkole doskonalenia pracy nauczycieli z zadaniem edukacyjnym. Wieczorem uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania koncertu szant wykonanych przez Henryka Czekałę, wokalistę zespołu Mechanicy Shanty.

Ostatni dzień Konferencji poświęcony był wartościom według Brene Brown. Dyrektorzy w skupieniu wybierali wartości, którymi kierują się w życiu i pracy zawodowej. 

Na koniec zaprosiliśmy trzech dyrektorów szkół, którzy zakończyli ścieżkę CRS2 na panel online. Podzielili się swoimi sukcesami i sukcesami szkoły, opowiadali o trudnościach, na które napotkali w czasie pracy w CRS 2 o odpowiadali na pytania początkujących w CRS2 dyrektorów.

Konferencja Inauguracyjna  została oceniona przez dyrektorów jako pożyteczna i ważna z punktu widzenia prowadzenia szkół w CRS2. Był to czas nieustannych rozmów, wymiany doświadczeń, refleksji nad nowymi wyzwaniami , ale też czas uśmiechu i zawiązywania przyjaźni. Czerwiec to czas trudny dla dyrektorów, związany zarówno z powrotem uczniów do szkół po rocznej nauce zdalnej  jak i przygotowaniem zakończenia roku szkolnego. Jednak wszyscy uczestnicy wyjechali zadowoleni z pobytu w Wildze, szczególnie, że był to pobyt stacjonarny.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Relację przygotowała Beata Kacprowicz.