Rozgrzewka przed wdrażaniem OK w CRS1


W piątek 29 września w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie z naszymi trenerami spotkały się grupy liderów i grupy nauczycieli ze szkół z XV edycji CRS1. Było to pierwsze spotkanie regionalne w tej edycji programu, które służyło temu, by uczestnicy poznali się w ramach regionu, nawiązali kontakty, porównali swoje dotychczasowe doświadczenia i razem porozmawiali o narzędziach oceniania kształtującego. Wraz z prowadzącymi opracowywali dobre praktyki korzystania z podstaw OK, dyskutowali konspekty lekcji, rozmawiali o technikach facylitacji w grupach, które będą prowadzili liderzy.

Przed uczestnikami odpowiedzialne zadanie - program dopiero wystartował w ich szkołach i chociaż u większości działania idą pełną parę, to jeszcze wiele wyzwań przed nimi. Liderzy kilka tygodni temu rozpoczęli pracę w kursie internetowym, który będzie im towarzyszył we wdrażaniu OK przez najbliższe półtora roku, nauczyciele przygotowują się do współpracy z liderami, doskonalą swoją wiedzę o technikach okejowskich. To moment, w którym nadzieje i oczekiwania związane z pojawieniem się oceniania kształtującego ma lekcjach będą miały szansę się sprawdzić w rzeczywistości szkolnej. Czy uda się pokonać przeszkody? Czy na efekty trzeba będzie długo czekać? Czy będą one zgodne z przewidywaniami? Czy uda się przy okazji rozwiązać inne problemy i trudności? Z tymi i innymi pytaniami uczestnicy przyjechali na szkolenie, a prowadzący dołożyli wszelkich starań, by na nie odpowiedzieć i dodać otuchy wszystkim nowym adeptom OK. Po czternastu edycjach programu OKSUS, a później CRS1, możemy śmiało odpowiedzieć, że systematyczna praca w szkole z ocenianiem kształtującym przynosi nie tylko pozytywne efekty, ale i daje satysfakcję i poczucie sukcesu i nauczycielom i uczniom. Na poparcie tej tezy chcielibyśmy przytoczyć kilka wypowiedzi nauczycieli, którzy już na dobre zaprzyjaźnili się z OK:

 

"Ocenianie kształtujące mam już we krwi :) Nie wyobrażam już sobie uczyć inaczej."

 

"Rodzice ufają mi, bo od 10 lat pracuję stylem oceniania kształtującego i dzięki temu moi uczniowie bardzo chętnie przychodzą do szkoły. Nie ma ocen nie ma strachu, a o dziwo są efekty:

  • Kształtowanie: gotowości, szybkości, poprawności, staranności, samodzielności i wytrwałości uczniów w działaniu.
  • Budowanie integracji zespołu, samooceny, oceny koleżeńskiej.
  • Zaufanie rodziców."

 

"Jakie korzyści? Jasne, czytelne zasady „gry”, zaufanie do siebie, kolegów, nauczyciela, branie odpowiedzialności za swoją edukację, uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, praca nad tymi drugimi, ale i rozwijaniem tych pierwszych. Współpraca owocująca w korzyści z racji „wciągnięcia” w cały proces rodziców, głównie poprzez ocenę postępów przez rodzica, a pośrednio poprzez spędzanie czasu, ale i wzajemną naukę, pobudzenie do działania dzieci nieśmiałych dzięki atmosferze w klasie, porządek organizacyjny podczas zajęć, dzięki czytelnym i znanym wszystkim zasadom współpracy w parach, grupach, czy podczas aktywności indywidualnych."

 

 

Drodzy liderzy i nauczyciele! Życzymy Wam wytrwałości i sukcesów w pracy z OK, nie tylko w programie CRS1 :)