ROZMOWY O DOŚWIADCZENIACH NAUCZANIA


Liderzy Grup Pomocnych Przyjaciół z VIII edycji działania CRS2 ponownie spotkali się ze sobą na półmetku swoich działań. Było o czym rozmawiać! Po roku pracy mają za sobą dużo doświadczeń, sporo sukcesów, trochę trudności związanych z działaniami i zmieniającą się rzeczywistością szkolną.

Celem szkolenia było rozwinięcie kompetencji nauczycielskich i liderskich w kontekście zagadnień drugiego roku CRS2.

Założyliśmy także, że cel zostanie zrealizowany, jeśli uczestniczki i uczestnicy osiągną następujące kryteria sukcesu:

 

  • Dokonają refleksji na temat zmiany w uczeniu się i nauczaniu na podstawie doświadczeń pierwszego roku CRS2.
  • Określą warunki i zasoby pomocne w osiąganiu sukcesu podczas wprowadzania zmiany w szkole.
  • Wygenerują pomysły na radzenie sobie z trudnościami nauczycielskimi i liderskimi związanymi z działaniami pierwszego roku CRS2. 
  • Udoskonalą OK obserwację - znajdą dowody na wpływ działań nauczyciela prowadzącego lekcję na uczenie się uczniów i zredagują poradnik dla liderów PP nowej edycji CRS2. 
  • Dokonają refleksji nad możliwościami wykorzystania Rozmów o Nauczaniu jako praktyki współpracy nauczycieli w szkole.
  • Zaplanują wstępnie wewnątrzszkolną konferencję upowszechniającą.
  • Wykorzystają wzajemne docenienie do wzmocnienia w sobie umiejętności bycia liderem grupy nauczycieli.

 

Bazując na refleksji o swoich działaniach w czasie trwania programu, uczestnicy wymienili pozytywne zmiany, które wydarzyły się w szkole, w różnych obszarach - np. w uczeniu się uczniów, czy w relacjach między nauczycielami.

Wymienili też trudności, które nierzadko towarzyszą programowi. Pracując nad nimi w swoich Grupach Pomocnych Liderów, zaproponowali cały szereg potencjalnych rozwiązań.

 

Ważnym punktem szkolenia było doskonalenie narzędzia, które jest najważniejsze przy współpracy nauczycieli w Grupach Pomocnych Przyjaciół, czyli OK obserwacji. Sposobem na to, by nauczyciele nie obawiali się obserwacji i ewentualnej krytyki, było zaproponowanie pięciokrokowej informacji zwrotnej, która bazuje na zasobach obserwowanej osoby i na ich rozwijaniu. Liderzy docenili taką formę IZ i wielu z nich postanowiło wziąć ją do swojego „liderskiego warsztatu”.

 

Na bazie rozmów o sukcesach i pomysłach na rozwiązywanie trudności oraz na podstawie analizy działań nauczycieli pomocnych dla uczenia się uczniów, powstał spis sugestii dla tych nauczycieli, którzy systematycznie doskonalą swoje sposoby pracy w klasie.

 

Z docenieniem liderów spotkała się propozycja rozmów o nauczaniu, czyli inicjatywa organizowania w szkole spotkań nauczycieli rozmawiających na ważne tematy związane

z nauczaniem i uczeniem się. Wszyscy byli zgodni, że takie rozmowy powinny w szkole się toczyć, że jest taka potrzeba. O tym, w jakiej strukturze powinno się to odbywać i czy jest na to „przestrzeń i klimat” w ich szkołach, zdania liderów były podzielone.

 

Od pierwszego dnia wszyscy czekali na rozmowę o konferencjach upowszechniających. Dobrą wiadomością była ta, że formuła konferencji zależy od szkoły, od liderów, od Grup PP

i że spektrum pomysłów na jej przebieg jest szerokie. Liderzy szkolni opracowali wstępny plan konferencji i „oswoili” myślenie o niej.

 

Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli szansę bycia docenionym i docenić innych w procesie swojej współpracy.

 

Spotkanie z innymi liderami, jak podkreślano, jest ważne dla pełnienia tej roli. Inspiruje i przede wszystkim, dostarcza energii oraz optymizmu, których potrzeba, aby pracować z sukcesem

i przyjemnością, czego życzymy wszystkim Liderom Grup PP, a także nauczycielom uczestniczącym w Grupach PP!

 

Prowadzące spotkanie: Mirka Rokicka i Jaśka Stojak