Rusza nabór do VIII edycji CRS2!


1 marca rusza nabór do ósmej edycji działania Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2) - poziom zaawansowany. Udział w nim to kolejny krok do zdobycia prestiżowego tytułu "Szkoły Uczącej Się”.

 

O PROGRAMIE

Poziom zaawansowany Całościowego Rozwoju Szkoły (CRS2) to pogłębienie i rozwijanie działań z poziomu podstawowego wspierających uczenie się uczniów. Praca w programie koncentruje się na systemowym wdrażaniu pięciu strategii uczenia się i nauczania wykorzystywanych w ocenianiu kształtującym. Ponadto szkoły w sposób systematyczny wprowadzają podstawowe praktyki profesjonalnej pracy nauczycieli - OK obserwację oraz spacer edukacyjny w celu monitorowania wdrażanej w szkole całościowej zmiany nastawionej na poprawę efektów uczenia się i nauczania.

Po zakończeniu działań na poziomie CRS2 szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu jakości - tytułu "Szkoły Uczącej Się”.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA SZKOŁY DO PROGRAMU

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, które ukończyły kurs "Lider OK w szkole” (edycje przed wprowadzeniem CRS) lub CRS1.

W przypadku, gdy liczba szkół spełniających podstawowy warunek przekroczy ilość miejsc pierwszeństwo kwalifikacji będą miały szkoły:

  • których dyrektorzy byli/są uczestnikami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty,

  • których dyrektorzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach EFS (Ocenianie wspierające rozwój uczniów lub/i Ocena rozwojowa),

  • które przeszły szkolenie z zakresu OK obserwacji lub szkolenie "Profesjonalni nauczyciele" w ramach Warsztatów  Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych,

  • której przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach dotyczących nauczycielskich praktyk edukacyjnych w ramach Klubu SUS.

Jeżeli mimo zastosowania powyższych kryteriów zostaną wolne miejsca, pozostałe szkoły będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń.

 

CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ

24 miesiące (od maja 2018 roku do maja 2020 roku)

 

ELEMENTY PROGRAMU

  • indywidualna opieka trenera SUS (każdej szkole zostanie przydzielony jeden trener na cały czas trwania programu), który będzie konsultantem dyrektora szkoły oraz mentorem grup Pomocnych Przyjaciół (PP), wspierając wdrażanie zmiany w obszarze uczenia się i nauczania zgodnej ze strategiami oceniania kształtującego

  • 3 konferencje dla dyrektora i liderów grup PP: inauguracyjna, półmetkowa i kończąca (podsumowująca)

  • warsztaty dla liderów grup PP (Pomocnych Przyjaciół)

  • warsztaty "OK zeszyt w szkole okejowej" - NOWOŚĆ!!

  • 2 warsztaty regionalne dla liderów i szkolnych grup PP

  • dwuletni kurs internetowy dla liderów i szkolnych grup PP

 

NABÓR

 Rekrutacja trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. i jest prowadzona przez stronę https://spolecznosc.ceo.org.pl

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela koordynatorka działania - Marta Żukowska pod adresem marta.zukowska@ceo.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 622 00 89 wew. 207

 

Aktualny regulamin VIII edycji wraz z cennikiem będzie dostępny na stronie działania od 1 marca 2018 r.