Ruszyła rekrutacja do XI edycji CRS2


1 marca ruszył nabór do XI edycji CRS2. Do programu może zakwalifikować się jedynie kilkanaście szkół, spośród tych, które ukończyły Całościowy Rozwój Szkoły - poziom podstawowy. Rekrutacja będzie trwała do 30 kwietnia

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/nabor-do-xi-edycji-crs2-2021-2023

 

Na etapie zaawansowanym szkoły pogłębiają rozumienie oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Wszelkim działaniom towarzyszą asystenci, którzy wspierają szkoły w procesie rozwojowym. Asystent to ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który staje się także "dobrym przyjacielem szkoły".

W ramach Całościowego Rozwoju Szkoły ich uczestnicy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Każda placówka wspierana jest indywidualnie przez opiekuna - praktyka oceniania kształtującego (OK).

Praca w ramach CRS2 trwa dwa lata. Po zakończeniu działania szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów – poprzez dokonanie podsumowania pracy nad wdrażaniem OK na poziomie podstawowym i zorganizowanie konferencji upowszechniającej na poziomie zaawansowanym.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i strukturą programu.