Szkolenie trenerów - asystentów szkół CRS


I znów Ośrodek Wilga w lesie nad Wisłą sprawdził się jako najlepsze miejsce do wspólnej pracy i integracji. Trzy dni 19-21 sierpnia 2019 roku gościł asystentów szkół i pracowników CEO związanych z programem Całościowy Rozwój Szkoły.

Celem spotkania był rozwój kompetencji trenerów w skutecznej asyście szkół w programie CRS i kolejny krok budujący współodpowiedzialność wspierającej się wspólnoty asystentów za efekty tego programu.

Pierwszego dnia warsztaty były poświęcone asyście szkołom w programie CRS - poziom podstawowy, trzeciego w programie CRS na poziomie zaawansowanym, a drugi dzień na rozwój kompetencji nauczycielskich, gdyż dobry asystent to praktyk i dobry nauczyciel.

Dlaczego warto było być wtedy w Wildze? Bo:

  • można było dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w propozycjach CEO dla szkół w programie CRS,
  •  asystenci wyjechali z konkretnymi pomysłami na pracę ze swoimi szkołami w nowym roku szkolnym,
  • wiemy, dzięki Jackowi Pyżalskiemu, co to jest jajko i jabłko na lekcji oraz jak bardzo są ważne w motywowaniu uczniów;-),
  • Kasia Olejnik pokazała praktyczne przykłady obrazujące pracę szkoły nad tym, jak uczyć poprzez badanie i dociekanie,
  • uczestnicy poznali metodę pracy „Czas w kręgu”, pracując z Zosią Steć tą  metodą,
  • wiemy, dzięki Edycie Wąsik, jak zmieniło się myślenie o OK zeszycie i gdzie jesteśmy z refleksją uczniowską i nauczycielską,
  • można było przekonać się, że Tomek Kołodziejczyk potrafi nie tylko skupić uwagę 30-tu osób po 8-miu godzinach intensywniej pracy, ale też zaangażować ich w pełni do głębokiej refleksji nad naszymi nauczycielskimi interwencjami dyscyplinującymi,
  • Jędrzej Witkowski pokazał, jak w ciekawy sposób zapoznać z dużą ilością materiału i przy tej okazji asystenci poznali 21 ciekawych darmowych programów, jakie CEO oferuje szkołom,
  • można było znaleźć synergię między pracą opiekunów grup dyrektorskich i pracą asystentów,
  • nie ma to jak pracować w grupie zaprzyjaźnionych fachowców, a wieczorem zasiąść z nimi do ogniska, pospacerować po lesie lub posłuchać szant żeglarskich.

To tylko wybranych 10 powodów, dla których to spotkanie było wyjątkowe i bardzo owocne :)

tekst: kierowniczka merytoryczna CRS

Mirosława Rokicka