Trwa nabór do Całościowego Rozwoju Szkoły


Otworzyliśmy nabór do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły, który rozpocznie się w marcu 2021 roku.

 

Całościowy Rozwój Szkoły to główna część programu Szkoła ucząca się. Wspieramy w nim szkoły w profesjonalizacji warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy im stopniowo relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Wpływa to pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się, podnosi zaangażowanie uczniów i pozwala im pełniej wykorzystać swój potencjał.

 

Całościowy Rozwój Szkół składa się z dwóch etapów: podstawowego i zaawansowanego – każdy z nich trwa dwa lata.

 

Podczas pierwszego z nich dyrektorzy i nauczyciele danej szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Po jego ukończeniu szkoła może wziąć udział w rekrutacji do etapu zaawansowanego, ale nie jest to obowiązkowe.

 

Na etapie zaawansowanym szkoły pogłębiają rozumienie oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.

 

Na każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w aki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, lecz towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. Mają oni pełną autonomię w doborze narzędzi i uruchamianiu procesów, których efektem ma być przesunięcie uwagi szkoły na ucznia.

 

Po zakończeniu każdego z etapów CRS szkoły mogą ubiegać się o Tytuł Szkoły uczącej się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów, a po zakończeniu drugiego etapu o przyjęcie do Klubu Szkół uczących się, czyli zrzeszenia szkół zainteresowanych ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się m.in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego, wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli i rozproszonego przywództwa edukacyjnego. Aktualnie w Klubie jest 35 szkół.

 

CO ROBI SZKOŁA W CRS?

  • Zyskuje możliwości wsparcia w rozwoju i zaplanowaniu zmiany w sposobie nauczania i tworzenia uczniom i uczennicom warunków do efektywnego uczenia się. Dotyczy to zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i partnerów placówki.
  • Działa w przestrzeni, w której może swobodnie dzielić się refleksjami, rozwiązaniami, podejmowanymi działaniami, innowacjami.
  • Autonomicznie decyduje o sposobie i tempie wdrażania zmian.

 

JAKIE WSPARCIE OTRZYMUJE SZKOŁA?

  • Rada pedagogiczna korzysta ze wsparcia merytorycznego i metodycznego  bierze udział w kursie internetowym oraz warsztatach tematycznych (stacjonarnych i/lub online)
  • Towarzysząca szkole asystentka (lub asystent) jest dla niej wsparciem, mentorem, pomocnikiem i katalizatorem zmian, który szanuje jej autonomię.
  • Dyrektor i część kadry (liderzy i liderki) uczestniczą w szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich, które są nie tylko okazją do rozwoju, ale także sieciowania się z innymi.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły mogą przystąpić te placówki, których nauczyciele poznali podstawy oceniania kształtującego na Warsztatach Szkoły uczącej się, podczas kursów w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej lub których dyrektorzy są absolwentami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty albo Akademii Liderów Oświaty.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

WYDARZENIE

TERMIN

1. Konferencja Inauguracyjna dla dyrektorów „Dyrektor - Lider zmiany”

22-24 / 24-26 marca 2021 (2 grupy po 3 dni)

2. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Dyrektorów (GPD)

Kwiecień / maj 2021, październik 2021, marzec 2022, październik 2022, luty / marzec 2023 (1,5 godz. każde)

3. Szkolenie dla liderów "Wdrażanie OK"

12-13 / 13-14 / 14-15 kwietnia 2021 (3 grupy po 2 dni)

4. Kurs internetowy "Lider OK"

Maj 2021 – grudzień 2022 (1 moduł organizacyjny + 7 modułów merytorycznych)

5. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Liderów (GPL) (Po każdym module w kursie – łącznie 7 spotkań, po 1,5 godz. każde)

6. Spotkanie z asystentem szkoły

Maj 2021, październik 2021, marzec / kwiecień 2022, wrzesień 2022 (3 godz. każde)
7. Szkolenie "Podstawy OK"

Sierpień 2021 (4 godz.)

8. Szkolenie "Lekcja SUS"

Listopad 2021 (4 godz.)

9. Szkolenie "Zadanie edukacyjne"

Styczeń / luty 2022 (3 godz.)

10. Szkolenie "Informacja zwrotna" cz. 1

Kwiecień – maj 2022 (3 godz.)

11. Konferencja półmetkowa dla Dyrektorów Maj / czerwiec 2022 (2 dni)
12. Szkolenie półmetkowe dla Liderów Wrzesień / październik 2022 (6 godz.)
13. Szkolenie "Informacja zwrotna" cz. 2 Październik – listopad 2022 (3 godz.)
14. Szkolenie "Podsumowanie OK" Styczeń – luty 2023 (3 godz.)

 

OPŁATY

 

W zależności od liczby uczniów w szkole i wielkości miejscowości, w której dana szkoła się znajduje, opłata za udział w etapie podstawowym (dwa lata) Całościowego Rozwoju Szkoły wynosi od 4600 zł do 8500 zł (w zależności od wielkości szkoły i miejscowości). Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach. Pełny cennik znajduje się tutaj.

 

Działanie jest współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Zasady zgłoszeń, regulamin oraz szczegóły finansowe i organizacyjne znajdują się na stronie: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/crs1