Trwa nabór do Całościowego Rozwoju Szkoły


Otworzyliśmy nabór do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły, który rozpocznie się w marcu 2021 roku.

 

Całościowy Rozwój Szkoły to główna część programu Szkoła ucząca się. Wspieramy w nim szkoły w profesjonalizacji warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy im stopniowo relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Wpływa to pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się, podnosi zaangażowanie uczniów i pozwala im pełniej wykorzystać swój potencjał.

 

Całościowy Rozwój Szkół składa się z dwóch etapów: podstawowego i zaawansowanego – każdy z nich trwa dwa lata.

 

Podczas pierwszego z nich dyrektorzy i nauczyciele danej szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Po jego ukończeniu szkoła może wziąć udział w rekrutacji do etapu zaawansowanego, ale nie jest to obowiązkowe.

 

Na etapie zaawansowanym szkoły pogłębiają rozumienie oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.

 

Na każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w aki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, lecz towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. Mają oni pełną autonomię w doborze narzędzi i uruchamianiu procesów, których efektem ma być przesunięcie uwagi szkoły na ucznia.

 

Po zakończeniu każdego z etapów CRS szkoły mogą ubiegać się o Tytuł Szkoły uczącej się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów, a po zakończeniu drugiego etapu o przyjęcie do Klubu Szkół uczących się, czyli zrzeszenia szkół zainteresowanych ciągłym doskonaleniem procesu nauczania i uczenia się m.in. poprzez stosowanie oceniania kształtującego, wprowadzanie praktyk współpracy nauczycieli i rozproszonego przywództwa edukacyjnego. Aktualnie w Klubie jest 35 szkół.

 

CO ROBI SZKOŁA W CRS?

  • Zyskuje możliwości wsparcia w rozwoju i zaplanowaniu zmiany w sposobie nauczania i tworzenia uczniom i uczennicom warunków do efektywnego uczenia się. Dotyczy to zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i partnerów placówki.
  • Działa w przestrzeni, w której może swobodnie dzielić się refleksjami, rozwiązaniami, podejmowanymi działaniami, innowacjami.
  • Autonomicznie decyduje o sposobie i tempie wdrażania zmian.

 

JAKIE WSPARCIE OTRZYMUJE SZKOŁA?

  • Rada pedagogiczna korzysta ze wsparcia merytorycznego i metodycznego  bierze udział w kursie internetowym oraz warsztatach tematycznych (stacjonarnych i/lub online)
  • Towarzysząca szkole asystentka (lub asystent) jest dla niej wsparciem, mentorem, pomocnikiem i katalizatorem zmian, który szanuje jej autonomię.
  • Dyrektor i część kadry (liderzy i liderki) uczestniczą w szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich, które są nie tylko okazją do rozwoju, ale także sieciowania się z innymi.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły mogą przystąpić te placówki, których nauczyciele poznali podstawy oceniania kształtującego na Warsztatach Szkoły uczącej się, podczas kursów w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej lub których dyrektorzy są absolwentami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty albo Akademii Liderów Oświaty.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

WYDARZENIE

TERMIN

1a. Konferencja Inauguracyjna on-line dla dyrektorów „Dyrektor - Lider zmiany”

1b. Konferencja Inauguracyjna dla dyrektorów „Dyrektor - Lider zmiany

24 i 25 marca 2021 (2 x 1,5 godz.)

 

7 - 11 czerwca 2021 (3 dni)

2. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Dyrektorów (GPD)

Kwiecień / maj 2021, październik 2021, marzec 2022, październik 2022, luty / marzec 2023 (1,5 godz. każde)
2a. Spotkania on-line w GPD z liderami czerwiec 2021

3. Szkolenie dla liderów "Wdrażanie OK"

12-13 / 13-14 / 14-15 kwietnia 2021 (3 grupy po 2 dni)

4. Kurs internetowy "Lider OK"

Maj 2021 – grudzień 2022 (1 moduł organizacyjny + 7 modułów merytorycznych)

5. Spotkania on-line Grupy Pomocnych Liderów (GPL) (Po każdym module w kursie – łącznie 7 spotkań, 1,5 godz. każde)

6. Spotkanie z asystentem szkoły

Maj 2021, październik 2021, marzec / kwiecień 2022, wrzesień 2022 (3 godz. każde)
7. Szkolenie rady pedagogicznej "Podstawy OK"

Sierpień 2021 (4 godz.)

8. Szkolenie rady pedagogicznej "Lekcja SUS"

Listopad 2021 (4 godz.)

9. Szkolenie rady pedagogicznej "Zadanie edukacyjne"

Styczeń / luty 2022 (3 godz.)

10. Szkolenie rady pedagogicznej "Informacja zwrotna" cz. 1

Kwiecień – maj 2022 (3 godz.)

11. Konferencja półmetkowa dla Dyrektorów Maj / czerwiec 2022 (2 dni)
12. Szkolenie półmetkowe dla Liderów Wrzesień / październik 2022 (6 godz.)
13. Szkolenie rady pedagogicznej "Informacja zwrotna" cz. 2 Październik – listopad 2022 (3 godz.)
14. Szkolenie rady pedagogicznej "Podsumowanie OK" Styczeń – luty 2023 (3 godz.)

 

OPŁATY

 

W zależności od liczby uczniów w szkole i wielkości miejscowości, w której dana szkoła się znajduje, opłata za udział w etapie podstawowym (dwa lata) Całościowego Rozwoju Szkoły wynosi od 4600 zł do 8500 zł (w zależności od wielkości szkoły i miejscowości). Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach. Pełny cennik znajduje się tutaj.

 

Działanie jest współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Zasady zgłoszeń, regulamin oraz szczegóły finansowe i organizacyjne znajdują się na stronie: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/crs1