VI EDYCJA CRS2 NA PÓŁMETKU, czyli co w szkołach „piszczy”?


Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się kilka tygodni temu i praca w szkołach idzie pełną parą. Nauczyciele ze szkół, które uczestniczą w działaniu Całościowy Rozwój Szkół na poziomie zaawansowanym w edycji VI mają swoje sprawdzone sposoby, aby pracę z uczniami uczynić lepszą. Niektóre z nich zaczerpnięte są z działania, inne – zainspirowane nim, a kolejne są autorskimi pomysłami nauczycieli.

 

To, co zawsze jest cenne, to wymiana pomysłów, praktyk i doświadczeń. Taki właśnie cel przyświecał konferencji, która na półmetku trwania działania zgromadziła dyrektorów szkół i rzeczników grup Pomocnych Przyjaciół.

Konferencja miała miejsce 29-30 września 2017 roku w Wildze, na którą przyjechali przedstawiciele z 16 szkół. Duża grupa, jeszcze więcej doświadczeń - było więc, o czym rozmawiać.

Podczas konferencji dyrektorki i dyrektorzy  dzielili się tym, co szkołom udało się osiągnąć w obszarze uczenia się uczniów.  Wymieniali pozytywne zmiany  zaobserwowane u uczniów i uczennic,  w gronie pedagogiczny oraz u siebie. Największą uwagę zwracano na zmianę postaw,  poprawę relacji między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, świadome uczenie się uczniów i uczennic, a także na współpracę nauczycieli i nauczycielek służącą poprawie uczenia  się.

 

Uczestnicy spotkania wspólnie szukali rozwiązań problemów i rozmawiali o tym, jak pokonywać pojawiające się trudności. Korzystając ze swoich doświadczeń zredagowali listy dla dyrektorów i dyrektorek następnej edycji działania, w których podzielili się wskazówkami i refleksjami o swoim udziale w CRS2.

 

Poświęcono też czas na  zaplanowanie pracy w szkole w taki sposób, aby po zakończeniu udziału w  CRS2, zainicjowane dzięki niemu działania trwały i na stałe wpisywały się w sposób pracy z uczniami.

Rzecznicy PP, pracując w oddzielnej grupie niż dyrektorzy, także zastanawiali się nad zmianą, która dokonała się w szkole. Zawsze warto dostrzegać i świętować sukcesy - okazało się, że jest ich w szkołach wiele. W drugim dniu konferencji uczestnicy poznawali zasady praktyki współpracy nauczycieli – spaceru edukacyjnego – i rozmawiali o sposobie przyznawania szkołom tytułu Szkoły Uczącej Się.

 

Na podstawie ewaluacji widać powszechną wśród uczestników konferencji opinię, że współpraca nauczycieli w ramach grup Pomocnych Przyjaciół oraz OK obserwacje w szkole znacząco wpływają na poprawę nauczycielskiego warsztatu pracy i zacieśnianie relacji. Nauczyciele uczą się od siebie i dzielą dobrymi pomysłami i rozwiązaniami. To z kolei przekłada się na systematyczną poprawę wyników uczenia się uczniów i na ich większą samoświadomość. Praktyka spaceru edukacyjnego to coś, co będzie jeszcze zgłębiane przez członków grup Pomocnych Przyjaciół – według uczestników konferencji będzie przydatna do monitorowania efektów ich pracy ze strategiami.

Wydaje się, że spotkanie „strategów OK-eja” z różnych szkół, rozmowy i wymiana doświadczeń dodały nowej energii do kontynuacji rozpoczętych zmian i podejmowania nowych wyzwań.

 

Powodzenia! 

 

tekst: Aleksandra Mikulska, Janina Stojak, Aleksandra Cupok