Zapraszamy do nowej edycji CRS 1 - NABÓR W TOKU!


 
Otworzyliśmy nabór do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły, który rozpocznie się w marcu 2022 roku.
 
Całościowy Rozwój Szkoły do główna część programu Szkoła ucząca się. Wspieramy w nim szkoły w profesjonalizacji warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy im stopniowo budować relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Wpływa to pozytywnie na kulturę nauczania i uczenia się, podnosi zaangażowanie uczniów i pozwala im pełniej wykorzystać swój potencjał.
 

CO ROBI SZKOŁA W PROGRAMIE?

  • Zyskuje możliwości wsparcia w rozwoju i zaplanowaniu zmiany w sposobie nauczania i tworzenia uczniom i uczennicom warunków do efektywnego uczenia się. Dotyczy to zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i partnerów placówki.
  • Działa w przestrzeni, w której może swobodnie dzielić się refleksjami, rozwiązaniami, podejmowanymi działaniami, innowacjami.
  • Autonomicznie decyduje o sposobie i tempie wdrażania zmian.
 
JAKIE WSPARCIE OTRZYMUJE SZKOŁA?
  • Rada pedagogiczna korzysta ze wsparcia merytorycznego i metodycznego - bierze udział w kursie internetowym oraz warsztatach tematycznych (stacjonarnych i/lub online).
  • Towarzysząca szkole asystentka lub asystent jest dla niej wsparciem, mentorem, pomocnikiem i katalizatorem zmian, który szanuje jej autonomię.
  • Dyrektor i część kadry (liderzy i liderki) uczestniczą w szkoleniach i konferencjach ogólnopolskich, które są nie tylko okazją do rozwoju, ale także sieciowania się z innymi.
Na każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w jaki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, lecz towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. Mają oni pełną autonomię w doborze narzędzi i uruchamianiu procesów, których efektem ma być przesunięcie uwagi szkoły na ucznia.
 
Działanie jest współfinansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Do etapu podstawowego Całościowego Rozwoju Szkoły mogą przystąpić te placówki, których nauczyciele poznali podstawy oceniania kształtującego na Warsztatach Szkoły uczącej się, podczas kursów w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej lub których dyrektorzy są absolwentami Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty albo Akademii Liderów Oświaty.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Zasady zgłoszeń, regulamin oraz szczegóły finansowe i organizacyjne znajdują się na stronie: https://sus.ceo.org.pl/calosciowy-rozwoj-szkoly/crs1 oraz tutaj:

 
KONTAKT
 
Katarzyna Pucek - koordynatorka działania CRS 1
tel. do biura: 22 622 00 89 wew. 113
 
W okresie pandemii preferujemy kontakt mailowy, gdyż w biurze pracujemy rotacyjnie. W razie pilnych pytań lub wątpliwości, proszę o podanie numeru telefonu i oddzwonimy. 
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CRS