Zewnętrzna Konferencja Upowszechniająca on-line w trzech szkołach!


W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 szkoły uczestniczące w programie Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany, edycja VIII) mają możliwość zorganizowania Konferencji Upowszechniającej w formie on-line. Szkoły uzyskały wytyczne ułatwiające im pracę nad przygotowaniem konferencji w takiej właśnie formie.

 

Z takiej możliwości skorzystały w tym roku szkolnym trzy szkoły:

  • 09.06.2020 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka z Warszawy – Wesołej; asystentką szkoły jest Wioletta Chodkowska;
  • 23.06.2020 Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach; asystentką szkoły jest Janina Stojak;
  • 23.06.2020 Szkoła Podstawowa nr 82 w Warszawie; asystentką szkoły jest Barbara Uniwersał.

Każda ze szkół, podsumowując swój udział w programie, udowodniła realizację jego celu: „Stworzenie w szkole kultury współpracy zespołów nauczycielskich, w której nauczyciele koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się skutecznie i zbierają dowody wskazujące na efektywność uczenia się (doskonalą proces nauczania i uczenia się oraz monitorują zmiany).”

 

Na prezentowanych w czasie wszystkich konferencji lekcjach było widoczne nauczanie i uczenie się zgodne z ideą OK oraz stosowanie technik wspierających uczenie się. Atmosfera uczenia się i współpracy towarzyszyła nie tylko uczniom, ale i nauczycielom grup PP przygotowującym konferencje oraz ich gościom. To oni podczas obserwacji lekcji szukali dowodów na głębokie uczenie się uczniów, a udzielając informacji zwrotnych prowadzącym, nie tylko wskazywali na wiele widocznych dowodów, ale też dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem rekomendując obszar do rozwoju. Gospodarze i goście udowodnili, że tworzą kulturę współpracy zespołów nauczycielskich skoncentrowaną na uczeniu się uczniów nie tylko w swojej szkole, ale też równie skutecznie potrafią ją stworzyć w międzyszkolnych zespołach liderów. Gratulujemy!!!

 

Pomysłowość organizatorów i skupienie uwagi na OK w czasie każdego etapu konferencji pozwoliło w przystępny, praktyczny sposób zapoznać się z jego wpływem na uczenie się uczniów, nawet przez gości nie mających wcześniej styczności z ocenianiem kształtującym.

 

Punktem końcowym konferencji było ogłoszenie nadania Tytułu Szkoły Uczącej Się oraz wręczenie tzw. „blachy”.

 

Dziękujemy wszystkim szkołom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w konferencjach. Gratulujemy wymiernych sukcesów w rozwijaniu uczenia się i nauczania zwieńczonym Tytułem Szkoły Uczącej Się. Wszystkie szkoły włożyły bardzo dużo pracy, zarówno w pracę z OK w programie Całościowy Rozwój Szkoły, w rozwijanie tej filozofii w sposobie nauczania przez nauczycieli, jak i w samo przygotowanie konferencji. Podziękowania składamy także asystentkom szkół, które wspierały je w tych działaniach.

 

Życzymy dalszych sukcesów w pracy z ocenianiem kształtującym i zapraszamy do różnych działań prowadzonych zarówno przez Szkołę Uczącą Się, jak i przez inne działy Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Katarzyna Pucek – koordynatorka programu Całościowy Rozwój Szkoły

oraz cały zespół Szkoły Uczącej Się