02 Czerwca 2017


Konferencja Inaugurująca, o której mowa, odbyła się w dniach 25-27 maja 2017 roku. Dla szkół rozpoczynających to działanie nie jest to początek, ale kontynuacja pracy nad doskonaleniem procesu uczenia się i nauczania, przy wykorzystaniu koncepcji oceniania kształtującego.

18 Maja 2017


W dniach 12-13 maja odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata pracy szkół uczestniczących w piątej edycji działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (lata 2015 – 2017). Dyrektorzy i liderzy szkolnych grup PP spotkali się w Wildze, gdzie wspólnie podsumowali podjęte w programie działania i ich efekty.

28 Kwietnia 2017


50 szkół rozpoczęło pracę w CRS1. Za nimi konferencja inauguracyjna dla dyrektorów. Przed nimi spotkanie "Dobre parktyki".

29 Marca 2017


„Dyrektor – lider zmiany” – pod takim hasłem dyrektorzy szkół XV edycji działania CRS1 spotkali się w dniach 22-24 marca 2017 r. w hotelu Boss w Warszawie na konferencji rozpoczynającej pracę w działaniu.

Strony