14 Czerwca 2017


23-24 i 30-31 maja spotkaliśmy się w Wildze z dyrektorami szkół biorących udział w XIV edycji programu CRS1 na konferencji Dobre praktyki we wdrażaniu OK dla dyrektorów.

02 Czerwca 2017


Konferencja Inaugurująca, o której mowa, odbyła się w dniach 25-27 maja 2017 roku. Dla szkół rozpoczynających to działanie nie jest to początek, ale kontynuacja pracy nad doskonaleniem procesu uczenia się i nauczania, przy wykorzystaniu koncepcji oceniania kształtującego.

18 Maja 2017


W dniach 12-13 maja odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata pracy szkół uczestniczących w piątej edycji działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (lata 2015 – 2017). Dyrektorzy i liderzy szkolnych grup PP spotkali się w Wildze, gdzie wspólnie podsumowali podjęte w programie działania i ich efekty.

28 Kwietnia 2017


50 szkół rozpoczęło pracę w CRS1. Za nimi konferencja inauguracyjna dla dyrektorów. Przed nimi spotkanie "Dobre parktyki".

Strony