20 Marca 2017


Niemal wszystkie osoby pracujące działaniach CRS1 i CRS2 spotkały się w Wildze w dniach 10-12 marca, aby dyskutować o ważnych kwestiach dotyczących roli, jaką w nim pełnią.

22 Grudnia 2016


Zakończyły się szkolenia regionalne w VI edycji działania Całościowy Rozwój Szkół na poziomie zaawansowanym.

22 Grudnia 2016


Zakończyły się wszystkie szkolenia regionalne w V edycji działania Całościowy Rozwój Szkół na poziomie zaawansowanym.

Strony