04 Kwietnia 2011


- Będziemy dyskutować o współpracy w procesie uczenia się nas wszystkich – o temacie konferencji, która odbyła się w Jachrance 1-3 kwietnia 2011 roku, mówiła Danuta Sterna.

22 Marca 2011


- To jest jak marzenie, które się spełniło - o konferencji w Świętochłowicach pisze Danuta Sterna.

14 Marca 2011


- Przyjrzyjcie się swojej szkole i rozmawiajcie o sukcesach, wyzwaniach i trudnościach z ekspertami, czyli z innymi dyrektorami, którzy tutaj przyjechali. Chyba nie ma lepszego grona, żeby taką rozmowę prowadzić - mówiła Kasia Znaniecka-Vogt, dyrektorka SUS-a podczas powitania na konferencji w Łochowie.

Strony