PAPA 2011 Jak być liderem


 - Dyrektor musi być liderem w dziedzinie poprawy technik nauczania. Aby to zrobić, powinien regularnie obserwować lekcje w szkole. Jeśli będziecie konsekwentni, to w końcu w szkole wytworzy się kultura obserwacji w klasie. Aby to się udało, nauczyciel musi mieć poczucie, że coś na tym zyskuje. Dlatego bardzo ważna jest informacja zwrotna przekazana po takiej obserwacji. Powinniście się skupić na pozytywnych komentarzach, a nie krytykować - tłumaczył prof. Bill Stroud z Teachers Collego Columbia University w Nowym Jorku. Drugiego dnia zajęć uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów zgłębiali tajniki efektywnej obserwacji w klasie i ćwiczyli prawidłowe udzielanie informacji zwrotnej nauczycielowi.
 
 
 Dobra informacja zwrotna – wskazówki dla dyrektora
 
• Udzielaj IZ nauczycielowi tam, gdzie czuje się u siebie – w jego pracowni lub innej pustej sali lekcyjnej - nie zapraszaj go do swojego gabinetu.
 
• Udzielaj pochwał w formie twierdzącej – chwaląc, nie używaj słowa „ale”. Mówiąc „Dobrze to zrobiłeś, ale…” nie osłabiasz siły krytyki, ale obniżasz poziom pochwały.
 
• Pamiętaj, że nauczyciel powinien mówić więcej niż dyrektor.
 
• Pamiętaj, że to rozmowa, nie ewaluacja.
 
• Wiedz, co chcesz powiedzieć, zanim zaczniesz rozmowę.
 
Informacja zwrotna po obserwacji lekcji nie powinna być pierwszą rozmową dyrektora z nauczycielem na temat jego sposobu nauczania. Jeśli masz nowego nauczyciela, to porozmawiaj z nim najpierw o planach lekcji czy postępach uczniów. Możesz też przeprowadzić kilka obserwacji nieformalnych poprzedzających obserwację formalną.
 
 
 
Dobra informacja zwrotna - zasady
 
1. Udzielaj informacji zwrotniej jak najszybciej po obserwacji.
 
2. Zacznij od pozytywnych obserwacji i skończ na pozytywnych obserwacjach. Cała rozmowa na temat obserwacji powinna być „spięta” pozytywnymi klamrami, czyli komentarzami skupiającymi na tym, co się udało podczas lekcji.
 
3. Udzielaj informacji zwrotnej w formie opisowej, a nie oceniającej.
 
4. Zadawaj pytania, które zachęcą nauczyciela do mówienia o obserwowanej lekcji. Nauczyciel powinien omówić to, co chciał osiągnąć podczas lekcji (cele), jaka treść albo umiejętności były przekazywane, jaką strukturę nadał lekcji, co uważa, że zadziałało dobrze, a co nie i jak to uzasadnia.
 
5. Dopytuj o te kwestie, w których nauczyciel ma poczucie, że lekcja się nie udała. Daj nauczycielowi szansę na pomyślenie o tym, jak można było zrobić to inaczej, by odnieść bardziej korzystne rezultaty.
 
6. Formułuj informację zwrotną wokół praktyk wielko-efektowych i tych dziedzin, w których nauczyciel może się poprawić.
 
7. Zapewnij konkretne przykłady rozwiązań do wykorzystania na następnej lekcji. Konkretna informacja zwrotna jest bardziej efektywna niż ogólna. Rób szczegółowe notatki, tak by dokładnie odtworzyć obserwowaną lekcję.
 
8. Zakończ rozmowę pytaniem do nauczyciela: „Jakiej pomocy potrzebujesz ode mnie?”. Zostaw nauczyciela z pozytywnym komentarzem na temat obserwacji.
 
 
 Prof. Tom Corcoran: Poświęć swój czas i energię tym, którzy są chętni i chcą się zmieniać, nie trać czasu na przekonywanie opornych i malkontentów.