Opłaty


Poziom podstawowy CRS1 (cennik na lata 2017-2019 oraz 2018-2020 - dla XV i XVI edycji)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3300 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 4400 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 5500 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 4400 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 5000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 5600 zł
 

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za program lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).

Poziom zaawansowany - Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (cennik na lata 2018-2020)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3750 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 5450 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 6550 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 5450
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 6250 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 6850 zł
 

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za działanie lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).