Opłaty


Poziom podstawowy CRS1 (cennik na lata 2017-2019 oraz 2018-2020 - dla XV i XVI edycji)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna *
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1650 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2200 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2750 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna *
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2200 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2500 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 2800 zł
program trwa dwa lata, zatem uczestnik (szkoła) jest zobowiązany do wniesienia równowartości dwóch opłat rocznych

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za program lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).

Poziom zaawansowany - Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (cennik na lata 2017-2019)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna *
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 1750 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 2600 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3150 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata roczna *
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 2600 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 3000 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 3300 zł
program trwa dwa lata, zatem uczestnik (szkoła) jest zobowiązany do wniesienia równowartości dwóch opłat rocznych.

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za działanie lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).