Opłaty


POZIOM ZAAWANSOWANY

XI EDYCJA 

 

Poziom zaawansowany - edycja XI (cennik na lata 2021-2023)

Podane kwoty obejmują całość udziału szkoły w dwuletnim programie.

 

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 5200 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 6400 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów 8700 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 200 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 201-400 uczniów: 7200 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 400 uczniów: 9100 zł

 

IX EDYCJA (CENNIK NA LATA 2019-2021)

oraz X EDYCJA (CENNIK NA LATA 2020-2022)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 4300 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 5200 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 7300 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 8200 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 8800 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Wielkość szkoły* Opłata za udział
Szkoła, w której uczy się do 100 uczniów: 5500 zł
Szkoła, w której uczy się 101-200 uczniów: 6300 zł
Szkoła, w której uczy się 201-300 uczniów: 7300 zł
Szkoła, w której uczy się 301-400 uczniów: 8200 zł
Szkoła, w której uczy się 401-500 uczniów: 8900 zł
Szkoła, w której uczy się ponad 500 uczniów: 9700 zł


 

* przez wielkość szkoły rozumie się liczbę uczniów klas 1-8 oraz dzieci przedszkolnych w momencie zapisywania się do programu.

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za działanie lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).

 

Poziom zaawansowany - Rozwijanie Uczenia się i Nauczania - VIII edycja (cennik na lata 2018-2020)

Miejscowość do 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 3750 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 5450 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 6550 zł

 

Miejscowość powyżej 20 tysięcy mieszkańców Opłata za całość
Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów 5450 zł
Szkoła, w której uczy się 151 - 300 uczniów 6250 zł
Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów 6850 zł
 

Poza możliwością wnoszenia opłaty rocznej istnieje możliwość wniesienia całości opłaty za działanie lub rozłożenia jej na raty (więcej informacji w regulaminie).