Uczestnicy


W szkole zrobiło się ciekawiej, lekcje są bardziej interaktywne a uczenie się uczniów bardziej świadome. Skończyły się wycieczki do pokoju nauczycielskiego i do dyrekcji. Uczniowie wiedzą, ile czego nauczyli i co mają poprawić.
Bardzo zmienił się warsztat pracy nauczyciela, OK stał się chlebem powszednim, wszyscy mają wytyczony kierunek i do niego dążą.
Zmienił się obraz szkoły w środowisku, w tym roku mamy więcej chętnych do pierwszej klasy niż miejsc. Poprawiliśmy wyniki sprawdzianu zewnętrznego, spośród 15 szkół jesteśmy na 3 miejscu. Zadowoleni są rodzice i uczniowie.

Tak o zmianach w swojej placówce mówiła Krystyna Jakubowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, realizującej RUN (poziom zaawansowany działania) w latach 2012-2014.

Szkoły uczestniczące w działaniach Całościowego Rozwoju Szkoły otrzymują stałe wsparcie od zespołu SUS – ekspertów, doradców merytorycznych i koordynatorów.