Jak dołączyć?

Klub SUS

Do Klubu zapraszamy szkoły, które ukończyły Całościowy rozwój szkoły – poziom zaawansowany lub należały wcześniej do Klubu. Zgłoszenia szkół do Klubu przyjmujemy w bieżącym roku szkolnym. 

Rekrutacja prowadzona jest od maja do września.

Informujemy, że nabór w tym roku został zakończony. Ponowna rekrutacja rusza w czerwcu 2022 r. 

Laboratorium

Zaproszenie do Laboratorium kierujemy do wytypowanych szkół, które z uwagi na stopień zaawansowania w doskonaleniu uczenia się i nauczania są gotowe na dwuletnią, intensywną i wytrwałą pracę oraz chcą poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania. 

Proponujemy im wybór jednego obszaru tematycznego spośród priorytetowych dla CEO ze względu na wartościowe uczenie się uczniów i uczennic. 

Wstępnymi warunkami przystąpienia szkoły kandydatki do Laboratorium są: 

Informacje o tym, czy dana szkoła jest gotowa do działania w Laboratorium pochodza np. od asystentki szkoły, dyrektora, liderów lub innych osób, które znają zasoby szkoły na podstawie wcześniejszej z nią współpracy. 

Decyzję o zaproszeniu szkoły podejmują wspólnie kierowniczka merytoryczna i koordynatorka Laboratorium i Klubu. 

Zaproszenie wraz z koncepcją działania Laboratorium SUS i opisem proponowanych obszarów tematycznych kierujemy do dyrektora szkoły. Prosimy go, aby przedstawił wszystkie informacje nauczycielom i nauczycielkom, a następnie przedyskutował z nimi decyzję o udziale szkoły w Laboratorium SUS i wyborze jednego obszaru tematycznego. 

Dyrektor szkoły przekazuje do CEO decyzję o przystąpieniu do Laboratorium SUS wraz z informacją, co szkoła chce osiągnąć, pracując nad wybranym obszarem tematycznym oraz ilu nauczycieli będzie bezpośrednio zaangażowanych w działanie. 

Do następnej, dwuletniej edycji zaproszamy te szkoły, które z powodzeniem działały w Laboratorium, oraz szkoły z Klubu, które spełniają warunki wstępne opisane powyżej. Szkoły, które działały w Laboratorium, ale nie wyraziły chęci kontynuowania tej pracy, zapraszamy do Klubu.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do bieżącej edycji Klubu lub Laboratorium, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. W okresie pandemii preferujemy kontakt mailowy, gdyż w biurze pracujemy rotacyjnie.