Jak dołączyć?

Klub SUS

Zaproszenie do Klubu SUS kierujemy indywidualnie do szkół, o których wiemy, że są gotowe włączyć się w jego społeczność i realizować postawione cele, w szczególności szkoły, które ukończyły działanie Całościowy rozwój szkoły, brały udział wcześniej w Klubie SUS lub innych działaniach w ramach SUS i CEO

Rekrutacja prowadzona jest co roku w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Laboratorium

Zaproszenie do Laboratorium kierujemy do wytypowanych szkół, które z uwagi na stopień zaawansowania w doskonaleniu uczenia się i nauczania są gotowe na dwuletnią, intensywną i wytrwałą pracę oraz chcą poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania. 

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru do bieżącej edycji Klubu lub Laboratorium, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.