Opłaty

Klub i Laboratorium SUS

Do Klubu szkoła zgłasza się na dany rok szkolny. Przyjmując zaproszenie do Laboratorium, szkoła deklaruję dwuletnią współpracę. Wysokość rocznej opłaty za udział w Klubie oraz Laboratorium zależy od liczby mieszkańców i liczby uczniów uczących się w szkole:

W opłacie uwzględniono koszty udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium, w tym noclegów i wyżywienia podczas wydarzeń stacjonarnych przygotowywanych przez CEO.