Opłaty

Klub SUS

Do Klubu szkoła zgłasza się w bieżącym roku szkolnym. Wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców i liczby uczniów uczących się w szkole:

W opłacie uwzględniono koszty udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium, w tym noclegów i wyżywienia podczas wydarzeń stacjonarnych przygotowywanych przez CEO.

Laboratorium

Do Laboratorium szkoła zgłasza się na okres 2 lat. Wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców i liczby uczniów uczących się w szkole:

W opłacie uwzględniono koszty udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium, w tym noclegów i wyżywienia podczas wydarzeń stacjonarnych przygotowywanych przez CEO.