Opłaty

W kursach internetowych mogą uczestniczyć indywidualni nauczyciele i nauczycielki bądź zespoły szkolne (min. 4 nauczycieli). Koszt uczestnictwa uzależniony jest od rodzaju zgłoszenia.

Zgłoszenie indywidualne nauczyciela

Koszt uczestnictwa

450 (brutto)
  • możliwość zgłoszenia indywidualnych nauczycieli do kursu

Zgłoszenie szkoły (min. 4 nauczycieli)

Koszt uczestnictwa

1400 (brutto) opłata za 4 nauczycieli z jednej szkoły
  • 300 zł – opłata za każdego następnego nauczyciela
  • zniżka dla szkół, które uczestniczyły w innym działaniu programu
    „Szkoła ucząca się” w ostatnich dwóch latach

Kursy są odpłatne, ale dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności szkoła ponosi tylko część kosztów – opłata za udział 4 nauczycieli z jednej szkoły w danej edycji  wynosi 1400 zł (dotyczy zapisu każdego nauczyciela na 1 kurs). Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł (dotyczy zapisu na 1 kurs). 

UWAGA! Szkoły, które uczestniczyły w innym działaniu programu „Szkoła ucząca się”* w ostatnich dwóch latach, otrzymują zniżkę. Przy zapisie 4 nauczycieli koszt wynosi 1200 zł, a za każdego kolejnego uczestnika – 300 zł.

Staramy się wychodzić naprzeciw wyjątkowej sytuacji szkół. Umożliwiamy wybór dogodnego terminu płatności, rozłożenia opłaty na raty, a nawet płatności w styczniu następnego roku po rozpoczęciu kursu. 

Termin uiszczenia opłaty za kurs wybierany jest przez zgłaszającego w formularzu rejestracji szkoły do działania.

* Inne działania SUS to: Warsztaty dla rad pedagogicznych, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Całościowy rozwój szkoły, Klub i Laboratorium.