Nauczyciel/ka I klasa


Nauczyciel/ka I klasa - komponent Programu Szkoła Ucząca się to program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej


Pokazujemy:

  •  jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą

  •  jak uczyć dzieci współpracy

  • jak skutecznie motywować czy rozwijać ich ciekawość i aktywność.

 

Ważnymi aspektami  są:

budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego, a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.

 

Uczymy też jak:

  • oceniać wspierająco/kształtująco.

  • współpracować  z innymi nauczycielami 

  • współpracować z rodzicami i otoczeniem szkoły.

 

W Programie współpracujemy z nauczycielkami - praktyczkami (autorki materiałów, trenerki, mentorki w kursach internetowych).

 

 

Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów:

 

 

 

 

W roku 2020 roku w programie oferujemy: