Nauczyciel/ka I klasa


Nauczyciel/ka I klasa to program wsparcia rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej prowadzony nieprzerwanie od 2014.

Poprzez różne formy wsparcia (warsztaty, kursy internetowe, webinaria i konferencje) pokazujemy między innymi: jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą, jak uczyć dzieci współpracy, jak skutecznie motywować czy rozwijać ich ciekawość i aktywność.

Ważnymi aspektami w programie są: budzenie radości z uczenia się, tworzenie zachęt do twórczego rozwiązywania problemów, osłabienie rywalizacji i jednowymiarowego oceniania, docenienie zabawy i wychowania fizycznego a także wyjście z edukacją poza mury szkoły.


Program promuje model uczenia według  10 kluczowych pól aktywności uczniów:

 

 

Model ten obejmuje także kwestie związane ze współpracą i uczeniem się dorosłych zaangażowanych w edukację wczesnoszkolną. Są to następujące pola aktywności:

 1. Oceniamy wspierająco/kształtująco.
 2. Współpracujemy z innymi nauczycielami.
 3. Współpracujemy z rodzicami i otoczeniem szkoły.
 4. Znamy prawo oświatowe.

W Programie współpracujemy z nauczycielkami - praktyczkami (autorki materiałów, trenerki, mentorki w kursach internetowych).


W roku 2020 roku w programie oferujemy:

 • Kursy internetowe w Nauczycielskiej Akademii Internetowej: Nauczyciel/ka I klasa i Matematyka I klasa
 • Warsztaty tematyczne w szkołach oraz Regionalne warsztaty tematyczne dla rad pedagogicznych
 • Webinaria tematyczne
 • Ogólnopolską konferencję “Nauczyciel/ka 1 klasa”
 • Kompleksowe wsparcie zespołów edukacji wczesnoszkolnych “Edukacja 1 klasa”
 • Ogólnodostępną Biblioteczkę materiałów edukacyjnych i dobrych praktyk dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Blog programu Nauczyciel/ka I klasa 

   

Program "Nauczyciel/ka I klasa" w okresie 2016-2019 prowadzony był wspólnie przez Fundację Szkoła z Klasą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Od 1 stycznia 2020 roku jego jedynym realizatorem będzie Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

W okresie przejściowym zasoby "Nauczyciel/ki I klasa" dostępne są na stronie https://1klasa.szkolazklasa.org.pl/materialy/?program=nauczycielka-1-klasa