• Nowe zastosowanie zannych, prostych narzędzi, które kojarzymy z grami i zabawami.
  • Wspieranie aktywności językowej uczniów, tworzenie przestrzeni do współpracy w klasie