Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna, inne

Typ materiału:

ćwiczenia/zadania, karta pracy, scenariusz zajęć

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

1 grudnia 2016

Forma materiału:

tekst

Licencja:

CC-BY-NC-ND 

 

 

 

„Drogowe Abecadło Goodyeara” to akcja edukacyjna, której celem jest wsparcie szkoły i nauczycieli w działaniach edukacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Aby pomagać szkole i nauczycielom w edukacji najmłodszych dotyczącej bezpieczeństwa na drodze, opracowaliśmy zestaw scenariuszy zajęć, ćwiczeń i aktywności oraz kart zadań dla uczniów do wykorzystania w klasach I-III szkoły podstawowej oraz oddziałach zerowych.Edukacja drogowa, którą proponujemy w przygotowanych materiałach, to edukacja zintegrowana, obejmująca m.in. takie obszary jak: matematyka, topografia, nauczanie przez eksperymenty, plastyka itp. Dzięki realizowanym zadaniom uczniowie i uczennice uświadamiają sobie m.in. konieczność stosowania się do zasad poruszania się na drogach, wdrażają umiejętność przechodzenia przez jezdnię, rozwijają spostrzegawczość, rozpoznają sygnalizację świetlną oraz kształtują umiejętności przewidywania niebezpieczeństw.W trakcie realizowanych aktywności uczniowie mają okazję nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach, ale także kształtować umiejętności komunikacyjne, współpracy, kompetencje językowe itp. W trakcie realizacji treści programowych dotyczących edukacji dla bezpieczeństwa należy pamiętać, że sposób osiągania zaplanowanych w procesie nauczania celów powinien być dostosowany do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka. Niezmiernie ważne jest dobranie odpowiednich sposobów pracy, tj. metod i technik, które umożliwią należyte wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia życiowego dzieci. Metody i techniki te powinny pomóc tak wprowadzać treści programowe, aby umożliwić dzieciom efektywne poznawanie rzeczywistości, a co za tym idzie, zagrożeń, które ona ze sobą niesie. Opracowany zestaw zawiera materiały edukacyjne, w tym scenariusze zajęć lub aktywności z kartami zadań oraz kolorowanki, gry planszowe i układanki.


SCENARIUSZ NR 1. NA ROWERZE CZY NA NOGACH – NIECH BEZPIECZNA BĘDZIE DROGA!

 1. Karta zadań nr 1
 2. Karta zadań nr 2
 3. Karta zadań nr 3
 4. Kolorowanka do scenariusza nr 1 „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga!”

W scenariuszu i kartach zadań „Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga”, uczniowie i uczennice ćwiczą bezpieczne zachowania na drodze, poznają kody informacyjne znaków drogowych oraz sygnalizatorów poprzez zadania i ćwiczenia w terenie. Dzieci pracują indywidualnie i grupowo, obserwują zachowanie pieszych, oceniają ich bezpieczeństwo i nieprawidłowe zachowania. Scenariusz wykorzystuje również zabawy ruchowe w celu rozpoznawania znaków drogowych. Dzięki dołączonej do scenariusza kolorowance dzieci mogą ćwiczyć spostrzegawczość. Materiał ten zalecany jest do wykorzystania w klasach I i oddziałach zerowych.


SCENARIUSZ NR 2. BEZPIECZNE MIASTO

 1. Załącznik nr 1, część 1 Znaki
 2. Załącznik nr 1, część 2 Znaki
 3. Załącznik nr 2, Znak do kolorowania
 4. Załącznik nr 3, Tangram
 5. Gra planszowa „Bezpieczne Miasto”
 6. Karta zadań nr 1 „Policz figury”
 7. Karta zadań nr 2 „Bezpieczne miasto”
 8. Karta zadań nr 3 „Bezpieczny rower”

W scenariuszu „Bezpieczne miasto” uczniowie i uczennice poznają oraz rozróżniają figury geometryczne, uczą się określać najkrótszą drogę z jednego odcinka do drugiego. Na podstawie porównywania ofert wybranych produktów, dzieci wyliczają najkorzystniejsze ceny. Jako dodatkowe zadanie uczniowie i uczennice robią grę planszową, wykorzystując poznane figury i akcesoria rowerowe. Dodatkowe karty zadań mogą być wykorzystane w klasach I-III.


SCENARIUSZ NR 3. KTO MA SPRAWNE USZY, OCZY – TEN PO DROGACH ŚMIAŁO KROCZY

a. Karta zadań nr 1 „Dopasuj zmysły do obrazków”

b. Karta zadań nr 2 „Narysuj dźwięki”

c. Karta zadań nr 3 „Szukamy sygnałów”

d. Kolorowanka – układanka do scenariusza „Kto ma sprawne uszy, oczy – ten po drogach śmiało kroczy”.W scenariuszu i kartach zadań „Kto ma sprawne uszy, oczy – ten po drogach śmiało kroczy”, uczniowie i uczennice sprawdzają, jak zmysły wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Podczas zajęć wykonują szereg doświadczeń z użyciem bądź wyłączeniem zmysłu słuchu, wzroku i równowagi. Używając swoich zmysłów, dzieci obserwują, jak mogą być one pożyteczne w codziennych zajęciach i zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Dzięki składance dzieci uczą się unikać niebezpiecznych sytuacji poprzez prawidłowe zachowanie na przejściu dla pieszych oraz używając akcesoriów rowerowych. Materiał ten może zostać wykorzystany zarówno w klasach I, jak i starszych (po odpowiedniej modyfikacji).