Publikacja powstała w ramach programu Edukacja I klasa realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Koordynacja: Sylwia Żmijewska-Kwiręg i Katarzyna Czeczott-Łukasik

 

  • „Edukacja I klasa” to program pilotażowy, którego celem było wypracowanie modelu wsparcia Zespołów Edukacji Wczesnoszkolnej (ZEW).
  • W skład zespołów wchodzili: nauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, WF, religii, etyki, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół.
  • Program bazował na systemie kompleksowego wspomagania szkół, zgodnie z którym szkoły są postrzegane jako organizacje uczące się.
  • Wspierał placówki w organizacji procesu nauczania i uczenia się, a także kadrę zarządzającą w zarządzaniu Zespołami Edukacji Wczesnoszkolnej oraz nauczycielki i nauczycieli w metodyce pracy z najmłodszymi uczniami i współpracy z rodzicami.
  • Celem realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 programu było merytoryczne i metodyczne wsparcie Zespołów Edukacji Wczesnoszkolnej w dwunastu największych szkołach podstawowych w Warszawie.
  • Autorzy programu wyszli z założenia, że edukacja wczesnoszkolna, która sprzyja pełnemu i harmonijnemu rozwojowi dzieci, jest możliwa w dużych placówkach, gdy wszystkie pracujące z najmłodszymi uczniami osoby współpracują ze sobą, wypracowują wspólnie obowiązujące w szkole zasady, wymieniają się informacjami, doświadczeniami, dobrymi praktykami, koordynują swoje działania.Jednym z efektów programu było opracowanie dobrych praktyk oraz materiałów edukacyjnych dotyczących istotnych obszarów pracy ZEW. Dzięki pracy Warszawskich Animatorów Wspomagania (WAW), współpracujących bezpośrednio ze szkołami, zebraliśmy dobre praktyki dotyczące wspomagania zespołów nauczycieli. Spotkania dla kadry zarządzającej zaowocowały wymianą dobrych praktyk, głównie z obszarów zarządzania zespołem, motywacji nauczycieli, obserwacji lekcji i przekazywania informacji zwrotnej. 

 

Do pobrania: Dobre praktyki w edukacji wczesnoszkolnej  Edukacja I klasa.