Celem webinaru było uzyskanie poczucia dobrostanu przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w sytuacji organizowania edukacji zdalnej i po niej.

Podczas spotkania próbowaliśmy zidentyfikować problemy, które pojawiły się w związku z nową sytuacją oraz określiliśmy sposoby i możliwości radzenia sobie z nimi.