Spotkanie realizowane we współpracy z programem Młodzi Przedsiębiorczy i ABC Czepczyński