•  jak pracować zdalnie (online) z najmłodszymi uczniami?
  •  jak podtrzymywać komunikację i relację z uczniem i rodzicem? Po jakie narzędzia sięgać, kiedy i w jakim celu?
  •  jakie aktywności proponować dzieciom do pracy w domu przy wykorzystaniu komputera i tradycyjnych gier i zabaw?