• Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją polonistyczną, tak by rozwijać kompetencje matematyczne i językowe podczas jednej aktywności dydaktycznej?
  • Co wspólnego z kształtowaniem pojęć geometrycznych ma nauka liter?
  • Jak rozwiązywać matematyczne zadania tekstowe, wspierając przy tym rozwój kompetencji językowych dzieci?
  • Metody integrujące obydwie edukacje np: rozmowy o liczbach - "Math talk", gry planszowe, opowiadania w które wplecione są zadania matematyczne