• Efektywna komunikacja na lini: nauczyciel- uczeń - rodzice
  • tworzenie spójnych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka
  • otwarta komunikacja dorosłych
  • dbałość o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka
  • wspólne cele i plan działania