Kursy internetowe adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poświęcone są m.in.: organizacji procesu edukacyjnego, zarządzaniu klasą, uczeniu się dzieci ( w tym matematyki), ocenianiu wspierającemu, uczeniu przez odkrywanie, czy współpracy z otoczeniem szkoły.

Kurs internetowy Nauczyciel/ka I klasa skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy rozpoczynają pracę w szkole, lub chcą zmienić i wzbogacić swój warsztat pracy. 

 


Kurs internetowy „Matematyka I klasa” to moduły poświęcone temu, jak w wartościowy edukacyjnie, twórczy i angażujący sposób kształtować rozumienie matematyki u uczniów klas I-III.