Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna, matematyka

Typ materiału:

ćwiczenia/zadania, gry i zabawy, karta pracy, scenariusz zajęć

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

25 listopada 2016

Forma materiału:

tekst

Licencja:

CC-BY-NC-ND 

 

 

Nauczycielki Szkoły Podstawowej Montessori im. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie przygotowały propozycje 3 bloków zajęć z obszaru edukacji matematycznej. Ich lekcje prowadzone są na podłodze; uczniowie przestrzegają zasad, współpracują w parach i grupach; nie tylko liczą, ale też badają, poszukują, konstruują.

 

1. PAN TIK-TAK

Uczeń/uczennica po zakończeniu zajęć:

 • wymienia różne narzędzia do mierzenia czasu;
 • odczytuje pełne godziny na zegarze (zakres 12 godzinny);
 • układa – korzystając ze wskazówek – pełne godziny;
 • współpracuje z innymi dziećmi.

2. ŚWIAT TRÓJKĄTÓW

Uczeń/uczennica po zakończeniu zajęć:

 • wie, że trójkąt to figura geometryczna oraz wskazuje jego najważniejsze cechy (3 boki, 3 wierzchołki);
 • potrafi rozpoznać różne trójkąty w otaczającej go przestrzeni;
 • potrafi konstruować różne trójkąty (równoramienne, równoboczne i różnoboczny);
 • umie wykonać zadanie we współpracy z innymi dziećmi.

3. TAJEMNICA LICZBY 12

Uczeń/uczennica po zakończeniu zajęć:

 • rozpoznaje i łączy zapis liczby z ilością;
 • buduje dwunastki z różnych składników;
 • wymienia liczby parzyste nieparzyste do 12;
 • buduje parzyste i nieparzyste sumy w zakresie do 12;
 • umie wykonać zadanie we współpracy z innymi dziećmi.

Polecamy także zamieszczone gry planszowe do wykorzystania podczas lekcji. 

 

Lekcje opracowane zostały w ramach programu „Matematyka I klasa” współfinansowanego przez Fundację mBanku przez Karoliną Prus-Wirzbicką, Katarzynę Świerzawską oraz Natalię Studzińską.