Poniżej przedstawiamy pola aktywności i uczenia się, dzięki którym w wyszukiwarce na dole strony można sprawdzić aktywność i odszukać przypisane jej treści.

W każdym polu określone zostały obszary, które pojawiają się w pojedynczych już  materiałach.

Materiały można wyszukać także w następujących kategoriach : działania pozaszkolne, metody pracy, organizacja szkoły, pomysły na zajęcia, relacje, postawy i zachowania, wydarzenia i aktywności, zasoby i narzędzia.

 

 

 

19 Października 2020


Prezentujemy publikację, która powstała w ramach programu Edukacja I klasa i zawiera dobre praktyki oraz materiały edukacyjne dotyczące istotnych obszarów pracy zespołów edukacji wczesnoszkolnej.

30 Kwietnia 2020


Prezentujemy zestaw scenariuszy doświadczeń, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w szkole podstawowej.

30 Kwietnia 2020


Prezentujemy zestaw materiałów edukacyjnych, gier, zabaw, rytuałów klasowych, eksperymentów i kart pracy, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

28 Kwietnia 2020


Polecamy publikację Danuty Sterny „Uczę (się) w szkole” poświęconą strategiom oceniania kształtującego. Autorka opiera się na własnym doświadczeniu pracy w szkole i pracy trenerki OK w polskich szkołach.

28 Kwietnia 2020


Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji „Ocenianie w klasach I-III”, w której autorzy i autorki omawiają te aspekty procesu oceniania, które wydają się szczególnie istotne w pracy z uczniem młodszym.

28 Kwietnia 2020


Polecamy poradnik „Oceniam, ucząc” pod red. Danuty Sterny, który powstał z myślą o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej chcących stosować w swojej codziennej praktyce ocenę kształtującą.

Strony