Poniżej przedstawiamy pola aktywności i uczenia się, dzięki którym w wyszukiwarce na dole strony można sprawdzić aktywność i odszukać przypisane jej treści.

W każdym polu określone zostały obszary, które pojawiają się w pojedynczych już  materiałach.

Materiały można wyszukać także w następujących kategoriach : działania pozaszkolne, metody pracy, organizacja szkoły, pomysły na zajęcia, relacje, postawy i zachowania, wydarzenia i aktywności, zasoby i narzędzia.

 

 

 

28 Lipca 2021


W programie „Matematyka I klasa” przygotowaliśmy rekomendacje  i propozycje prowadzenia aktywnego nauczania matematyki w klasach I-III, opartego na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu najmłodszych uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

 

28 Stycznia 2021


Przedstawiamy inspirujące i sprawdzone pomysły na każdą chwilę szkolnego dnia i tygodnia. W dziesięciu kluczowych obszarach edukacji wczesnoszkolnej znajdują się trzy wybrane propozycje aktywności, które mogą być jednorazowym ćwiczeniem, powtarzalną aktywnością a nawet klasowym, np. cotygodniowym rytuałem.

25 Stycznia 2021


Prezentujemy dobrą praktykę Liderki edukacji wczesnoszkolnej SUS - Wiesławy Mitulskiej, która stanowi inspirację do zajęć i zabaw z dziećmi w śnieżne dni.

19 Października 2020


Prezentujemy publikację, która powstała w ramach programu Edukacja I klasa i zawiera dobre praktyki oraz materiały edukacyjne dotyczące istotnych obszarów pracy zespołów edukacji wczesnoszkolnej.

30 Kwietnia 2020


Prezentujemy zestaw scenariuszy doświadczeń, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w szkole podstawowej.

30 Kwietnia 2020


Prezentujemy zestaw materiałów edukacyjnych, gier, zabaw, rytuałów klasowych, eksperymentów i kart pracy, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Strony