Poniżej przedstawiamy pola aktywności i uczenia się, dzięki którym w wyszukiwarce na dole strony można sprawdzić aktywność i odszukać przypisane jej treści.

W każdym polu określone zostały obszary, które pojawiają się w pojedynczych już  materiałach.

Materiały można wyszukać także w następujących kategoriach : działania pozaszkolne, metody pracy, organizacja szkoły, pomysły na zajęcia, relacje, postawy i zachowania, wydarzenia i aktywności, zasoby i narzędzia.

 

 

 

28 Kwietnia 2020


Polecamy publikację Danuty Sterny „Uczę (się) w szkole” poświęconą strategiom oceniania kształtującego. Autorka opiera się na własnym doświadczeniu pracy w szkole i pracy trenerki OK w polskich szkołach.

28 Kwietnia 2020


Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji „Ocenianie w klasach I-III”, w której autorzy i autorki omawiają te aspekty procesu oceniania, które wydają się szczególnie istotne w pracy z uczniem młodszym.

28 Kwietnia 2020


Polecamy poradnik „Oceniam, ucząc” pod red. Danuty Sterny, który powstał z myślą o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej chcących stosować w swojej codziennej praktyce ocenę kształtującą.

28 Kwietnia 2020


Zanim zaczniesz stosować strategie OK zastanów się, czym dla ciebie jest OK, przyjrzyj się kluczowym elementom oraz założeniom

28 Kwietnia 2020


Poniżej prezentujemy zasady przyjmowania informacji zwrotnej

16 Kwietnia 2020


Poniżej prezentujemy zasady przekazywania informacji zwrotnej

Strony