Poniżej przedstawiamy pola aktywności i uczenia się, dzięki którym w wyszukiwarce na dole strony można sprawdzić aktywność i odszukać przypisane jej treści.

W każdym polu określone zostały obszary, które pojawiają się w pojedynczych już  materiałach.

Materiały można wyszukać także w następujących kategoriach : działania pozaszkolne, metody pracy, organizacja szkoły, pomysły na zajęcia, relacje, postawy i zachowania, wydarzenia i aktywności, zasoby i narzędzia.

 

 

 

15 Kwietnia 2020


W programie „Matematyka I klasa” przygotowaliśmy rekomendacje  i propozycje prowadzenia aktywnego nauczania matematyki w klasach I-III, opartego na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu najmłodszych uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

15 Kwietnia 2020


W programie „Matematyka I klasa” przygotowaliśmy rekomendacje  i propozycje prowadzenia aktywnego nauczania matematyki w klasach I-III, opartego na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu najmłodszych uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

15 Kwietnia 2020


Prezentujemy ćwiczenie, które pomaga uczniom zwizualizować sumy różnych składników. Dzieci uczą się odliczania, zapisywania działań arytmetycznych, gromadzenia, porządkowania i porównywania danych.

14 Kwietnia 2020


„Drogowe Abecadło Goodyeara” to akcja edukacyjna, której celem jest wsparcie szkoły i nauczycieli w działaniach edukacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego - zestaw scenariuszy zajęć, ćwiczeń i aktywności oraz kart zadań dla uczniów.

14 Kwietnia 2020


Prezentujemy zestaw materiałów edukacyjnych, gier, zabaw, rytuałów klasowych, eksperymentów i kart pracy, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

14 Kwietnia 2020


Atmosfera w klasie zależy od tego, jaki uda się w niej stworzyć zespół. Ważne jest więc, by od I klasy szkoły podstawowej tworzyć uczniom i uczennicom przestrzeń do lepszego poznania się nawzajem, szukania wspólnych zainteresowań. Oto przykłady zabaw i ćwiczeń na budowanie zespołu.

Strony