Podczas webinarium przyjrzymy się zapisom podstawy programowej odnośnie edukacji matematycznej, doprecyzujemy co każdy z nich oznacza – o jakich umiejętnościach naszych uczniów mówi. Pokażemy na przykładach dobrych i złych praktyk edukacyjnych, jak wspierać rozwój myślenia matematycznego u naszych uczniów i realizować w wartościowy sposób zapisy podstawy programowej.