Rozwiązywanie zadań niestandardowych - z nadmiarem lub niedoborem danych, sprzecznych lub o złej treści.