Znikający materiał badawczy - dobra praktyka


W zakładce Materiały dydaktyczne ukazała się nowa publikacja.

Prezentujemy dobrą praktykę Liderki edukacji wczesnoszkolnej SUS - Wiesławy Mitulskiej, która stanowi inspirację do zajęć i zabaw z dziećmi w śnieżne dni.

Najważniejszym przesłaniem  projektu Zniakający materiał badawczy jest pokazanie, że warto porzucić podręcznik (choć na chwilę) i korzystać z okazji edukacyjnych, które przynosi nam życie”

Zachęcamy do korzystania z tego i innych materiałów dostępnych w naszej biblioteczce.