Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna

Typ materiału:

poradnik/publikacja

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

23 listopada 2016

Forma materiału:

 tekst

Licencja:

CC-BY-NC-ND, Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Polecamy poradnik „Oceniam, ucząc” pod red. Danuty Sterny, który powstał z myślą o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej chcących stosować w swojej codziennej praktyce ocenę kształtującą (ocenę rozwojową). Powstał z dostrzeżonej ogromnej potrzeby zmiany w zakresie oceniania uczniów najmłodszych. Autorzy i autorki pokazują, jak można przekazywać uczniom ocenę ich pracy, wiedzy i osiągnięć, która pomaga się uczyć, a nie etykietuje i demotywuje, jak ma to miejsce w wypadku niewiele mówiących stopni.

 

Ocena według stopni, szczególnie gdy jest jedyną albo najczęstszą formą oceniania, nie niesie ze sobą prorozwojowej informacji zwrotnej dla dziecka, w głównej mierze służy porównywaniu dzieci ze sobą. We wczesnym etapie edukacji, kiedy dzieci dopiero opanowują różne strategie uczenia się, nie pomaga im w tym procesie, a w przypadku dzieci natrafiających na różnorodne trudności w uczeniu się może hamować ich motywację i być wręcz źródłem ich bezradności. Ocenianie opisowe może początkowo być uciążliwe dla nauczyciela, ale niesie ze sobą cenne dla niego informacje. Pomaga mu w dobieraniu trafnych do potrzeb dzieci metod wspomagania ich rozwoju, szczególnie w zakresie strategii uczenia się, metod pomocy w sytuacjach doświadczania przez dzieci trudności w uczeniu się, a także metod rozwijania ich specjalnych zdolności i talentów.

 

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie oceniania przy pomocy informacji pomagającej się uczyć może być trudne i czasochłonne dla nauczycieli. W programie Szkoła Ucząca Się prowadzonym wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko Amerykańską Fundacją Wolności staramy się od wielu lat wprowadzać w szkołach ocenianie kształtujące. Centralnym procesem oceniania kształtującego jest przekazywanie uczniom informacji zwrotnej pomagającej im się uczyć. Dlatego wraz z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej napisałyśmy poradnik do oceny rozwojowej, który pokazuje, jak może wyglądać współpraca zarówno uczniami, jak i rodzicami wspierana innymi metodami oceniania.

 

Każdy z rozdziałów niniejszej publikacji ilustrujemy autentycznymi przykładami ocen rozwojowych nadesłanymi przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik zaczynamy od wskazówek dotyczących ustalenia celów lekcji i kryteriów sukcesu do lekcji i do zadania. Rozdział drugi poświęcony jest planowaniu pracy z uczniami za pomocą tabel – tak zwanych „rubriksów”. W rozdziale trzecim – Wykorzystanie procedur – podajemy przykłady nauczania za pomocą procedur. Rozdział czwarty o pisemnej informacji zwrotnej ilustrowany jest przykładami z praktyki szkolnej. Są to prace uczniów z komentarzami nauczycielek (…) Rozdział piąty poświęcony jest ocenie bieżącej, której dokonuje nauczyciel podczas każdej lekcji. Rozdział szósty dotyczy monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia się uczniów i dostosowywaniu stosowanych metod do wniosków wyciągniętych z tej obserwacji. Ten dział stanowi drugą część oceniania kształtującego. W rozdziale siódmym przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas przygotowywania i przekazywania uczniowi oceny rozwojowej. Ostatni rozdział poświęcony jest dokumentowaniu oceny rozwojowej w uczniowskim portfolio.

 

(ze Wstępu do publikacji „Oceniam ucząc. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” pod red. Danuty Sterny”)

Autor: Danuta Sterna

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Oceniam uczac net 1.pdf (4MB)