Przedmiot: 

edukacja wczesnoszkolna

Typ materiału:

poradnik/publikacja

Poziom edukacji:

edukacja wczesnoszkolna

Data udostępnienia:

2 listopada 2016

Forma materiału:

 tekst

Licencja:

CC-BY-NC-ND, Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Ocenianie jest złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem. Towarzyszy ono procesowi dydaktyczno-wychowawczemu na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Polecamy publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji „Ocenianie w klasach I-III”, w której autorzy i autorki omawiają te aspekty procesu oceniania, które wydają się szczególnie istotne w pracy z uczniem młodszym.

 

Publikacja rozpoczyna się od omówienia regulacji prawnych i pojęć dotyczących oceniania z uwzględnieniem specyfiki edukacji wczesnoszkolnej. Druga część poświęcona jest idei oceniania kształtującego i informacji zwrotnej jako narzędzia wspomagającego rozwój.

Następnie autorzy odnoszą się do związku między potrzebami rozwojowymi dziecka a procesem oceniania.

Ostatnia część dotyczy nauczyciela, który na podstawie wiedzy o cechach rozwojowych ucznia młodszego oraz wspierających sposobach oceniania – zgodnie z prawem oświatowym – organizuje i realizuje proces kształcenia, którego elementem jest ocenianie.

 

Autorzy: Marta Choroszczyńska, Małgorzata Dotka, Iwona Konopka, Ewa Zwierzyńska

Źródło: www.ore.edu.pl