Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z tą grupą wiekową (np. nauczycieli wspomagających, wychowawców świetlic, reedukatorów), którzy chcą rozwijać podczas zajęć z uczniami ich myślenie matematyczne i rozumienie pojęć matematycznych.


Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby poznać aktywności matematyczne, sytuacje edukacyjne, elementy z podstawy programowej, które sprzyjają łączeniu edukacji matematycznej i edukacji przyrodniczej.


Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby podczas swoich zajęć matematycznych wprowadzić elementy zabawy i ruchu. Daje konkretne przykłady, wskazówki oraz instrukcje, jak wykorzystywać gry matematyczne.