Uczestnicy poznają kilka pomysłów na odkrywanie i łączenie ze sobą świata przyrody i matematyki. Wspólnie zastanowimy się czy istnieje coś takiego jak geometria natury i czy matematyka jest potrzebna podczas procesu nauki o organizmach żywych oraz jak pomóc uczniom zrozumieć, że dzięki liczbom i zależnościom matematycznym można opisywać przyrodę.

 


To warsztat przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej , podczas którego dzielić się będziemy sprawdzonymi dobrymi praktykami i metodami, które pomagają w aktywnym nauczaniu matematycznym, opartym na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu uczniów, poszukiwaniu przez nich własnych strategii i rozwiązań oraz wnioskowaniu i dowodzeniu.

 


Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby podczas swoich zajęć matematycznych wprowadzić elementy zabawy i ruchu. Daje konkretne przykłady, wskazówki oraz instrukcje, jak wykorzystywać gry matematyczne.