Zestaw materiałów edukacyjnych, gier, zabaw, rytuałów klasowych, eksperymentów i kart pracy, które bazują na kluczowych aktywnościach dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej.


Uczestnicy poznają kilka pomysłów na odkrywanie i łączenie ze sobą świata przyrody i matematyki. Wspólnie zastanowimy się czy istnieje coś takiego jak geometria natury i czy matematyka jest potrzebna podczas procesu nauki o organizmach żywych oraz jak pomóc uczniom zrozumieć, że dzięki liczbom i zależnościom matematycznym można opisywać przyrodę.

 


Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego u dzieci podczas zajęć edukacji matematycznej?

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą rozwijać podczas zajęć z uczniami ich myślenie matematyczne i rozumienie pojęć. 

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej


Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby podczas swoich zajęć matematycznych wprowadzić elementy zabawy i ruchu. Daje konkretne przykłady, wskazówki oraz instrukcje, jak wykorzystywać gry matematyczne.