Jak pracować zdalnie (online) z najmłodszymi uczniami?


Przyjrzenie się konfliktom w szkole oraz praca nad tym, jak je rozwiązywać w oparciu o zasadę wygrany-wygrany, z uwzględnieniem potrzeb stron konfliktu z jednoczesnym poszukiwaniem rozwiązań sprzyjającym dialogowi i szacunkowi. 


Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją polonistyczną, tak by rozwijać kompetencje matematyczne i językowe podczas jednej aktywności dydaktycznej


W jaki sposób czas spędzony przez uczniów w świetlicach pomaga im kształtować kompetencje kluczowe


Efektywna komunikacja na lini: nauczyciel- uczeń - rodziceefektywna komunikacja na lini: nauczyciel- uczeń - rodzice


Gry planszowe, czyli matematyka w edukacji wczesnoszkolnej oparta na aktywności i działaniu dzieci


Co zrobić by czytanie było rodzajem zabawy i przyjemności dla najmłodszych uczniów?


Jak rozbudzać dziecięce umysły i zachęcić do rozwiązywania matematycznych łamigłówek


Edukacja przyrodnicza w klasach młodszych. Budowanie karmników, dokarmianie ptaków.


Edukacja finansowa, ekonomiczna w klasach 1-3

Strony