Rozwiązywanie zadań niestandardowych - z nadmiarem lub niedoborem danych, sprzecznych lub o złej treści.


Od jakich aktywności można zacząć kodowanie z dziećmi? Jakie cele można realizować podczas kodowania?


Nowe zastosowanie zannych, prostych narzędzi, które kojarzymy z grami i zabawami. Wspieranie aktywności językowej uczniów, tworzenie przestrzeni do współpracy w klasie


Wykorzystywanie pomocy codziennego użytku oraz narzędzi internetowych do nauczania matematyki w klasach 1-3


Zapis lekcji pokazowej przeprowadzonej z uczniami i uczennicami klasy III Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie. 


Webinarium dla  nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej chcących wprowadzić w swojej szkole zajęcia z zakresu edukacji filmowej.


W jaki sposób zaciekawić uczniów edukacją matematyczną? Jak wykorzystać przestrzeń szkolną w nauczaniu?


Jak stworzyć proste narzędzia do wykorzystania podczas matematycznych aktywności w przestrzeni klasy? Nowe zastosowanie znanych, prostych narzędzi, które głównie kojarzymy z grami i zabawą.


Gry i zabawy matematyczny z wykorzystaniem narzędzi internetowych

Strony